Ontwerpend onderzoek van start

Ontwerpend onderzoek van start

In april en mei zijn we gestart met het ontwerpend onderzoek Bouwen met erfgoed. Met Maike van Stiphout als ateliermeester gingen we met ontwerpers, ontwikkelaars, gemeente en erfgoed deskundigen op zoek gaan naar manieren om archeologie in polder Rijnenburg toe te...
Proefsleuven leggen Romeinse vondsten bloot

Proefsleuven leggen Romeinse vondsten bloot

Eerder deze maand zijn er proefsleuven gegraven in Rijnenburg. In deze volgende fase van het archeologisch onderzoek, is op enkele plekken waar iets interessants wordt vermoed, in lange stroken tot enkele tientallen centimeters diep gegraven. De donkere contouren die...
Video: Veldkartering in polder Rijnenburg

Video: Veldkartering in polder Rijnenburg

In maart 2024 gingen vrijwilligers van de Nederlandse Archeologievereniging en Archeohotspot samen met archeologen van de gemeente Utrecht de polder Rijnenburg in om bodemvondsten te verzamelen en in kaart te brengen. Hierbij maken ze gebruik van het geografisch...
De archeologische schatkamer van Rijnenburg

De archeologische schatkamer van Rijnenburg

De Utrechtse polder Rijnenburg. Mogelijk de toekomstige locatie van een omvangrijke stadswijk én archeologisch paradijs. Twee zaken die ogenschijnlijk op gespannen voet staan met elkaar. Hoe ziet dat eruit in dit voorstadium van de planvorming? En wat is de...
Geofysisch onderzoek in polder Rijnenburg

Geofysisch onderzoek in polder Rijnenburg

In polder Rijnenburg is het bodemonderzoek sinds januari in volle gang. Archeologische structuren worden kaart gebracht waaronder een 17e-eeuwse eendenkooi en Romeinse vindplaatsen. Na een heel natte periode is het geofysisch onderzoek nu dan toch over de volle...
Grondradarmetingen verricht

Grondradarmetingen verricht

Deze week is ons project dan echt van start gegaan! Maandag heeft GT Frontline grondradarmetingen verricht op de Romeinse watergang naast/onder de Meerndijk – is dit soms een (deels) gegraven kanaal?  Door: Erik Graafstal We moeten de beelden nog analyseren,...
Project Erfgoed van Rijnenburg van start

Project Erfgoed van Rijnenburg van start

Polder Rijnenburg ontwikkelt zich in de komende decennia tot een nieuwe stadswijk in Utrecht. Er is gekozen voor een unieke aanpak door archeologie als startpunt te nemen en samen met bodem en water sturend te maken in het planproces. In dit project werkt AORTA samen...