Geofysisch onderzoek in polder Rijnenburg

Geofysisch onderzoek in polder Rijnenburg

In polder Rijnenburg is het bodemonderzoek sinds januari in volle gang. Archeologische structuren worden kaart gebracht waaronder een 17e-eeuwse eendenkooi en Romeinse vindplaatsen. Na een heel natte periode is het geofysisch onderzoek nu dan toch over de volle...
Grondradarmetingen verricht

Grondradarmetingen verricht

Deze week is ons project dan echt van start gegaan! Maandag heeft GT Frontline grondradarmetingen verricht op de Romeinse watergang naast/onder de Meerndijk – is dit soms een (deels) gegraven kanaal?  Door: Erik Graafstal We moeten de beelden nog analyseren,...
Project Erfgoed van Rijnenburg van start

Project Erfgoed van Rijnenburg van start

Polder Rijnenburg ontwikkelt zich in de komende decennia tot een nieuwe stadswijk in Utrecht. Er is gekozen voor een unieke aanpak door archeologie als startpunt te nemen en samen met bodem en water sturend te maken in het planproces. In dit project werkt AORTA samen...