In polder Rijnenburg is het bodemonderzoek sinds januari in volle gang. Archeologische structuren worden kaart gebracht waaronder een 17e-eeuwse eendenkooi en Romeinse vindplaatsen.

Na een heel natte periode is het geofysisch onderzoek nu dan toch over de volle breedte in gang gezet. Vanaf vorige week voeren bodemonderzoekers van GT Eclipse, Medusa en Saricon en ArcheoPro op diverse archeologische vindplaatsen tests uit. Hierbij wordt zo’n beetje alles uit de kast gehaald: grondradar, elektromagnetische inductie, bodemweerstandsmetingen, microsonderingen.

Eendenkooi

Zo probeerde Medusa begin januari de grondradar uit op een 17e-eeuwse eendenkooi. Een restant ervan leeft voort als een kleine bosschage achter Ringkade 3A. Zouden de voormalige ‘vangpijpen’ of het te verwachten kooikershuisje straks misschien te zien zijn in de radarbeelden?

Romeinse vindplaatsen

Ondertussen hebben we van GT Eclipse de eerste resultaten binnen van een van de Romeinse vindplaatsen. Op de radarbeelden lijken inderdaad greppels en andere structuren te zien die ouder zijn dan de bestaande verkaveling die teruggaat tot de 11e eeuw. De resultaten maken we bekend op deze site. Spannend..

Bouwen met Erfgoed is een project van de gemeente Utrecht, architectuurcentrum AORTA en verschillende kennispartners. Doel is de archeologische waarde van het gebied vroegtijdig in kaart te brengen en de uitkomsten hiervan sturend te laten zijn bij toekomstige gebiedsontwikkelingen.
Lees verder