Ontwerpend onderzoek van start

Ontwerpend onderzoek van start

In april en mei zijn we gestart met het ontwerpend onderzoek Bouwen met erfgoed. Met Maike van Stiphout als ateliermeester gingen we met ontwerpers, ontwikkelaars, gemeente en erfgoed deskundigen op zoek gaan naar manieren om archeologie in polder Rijnenburg toe te...
Proefsleuven leggen Romeinse vondsten bloot

Proefsleuven leggen Romeinse vondsten bloot

Eerder deze maand zijn er proefsleuven gegraven in Rijnenburg. In deze volgende fase van het archeologisch onderzoek, is op enkele plekken waar iets interessants wordt vermoed, in lange stroken tot enkele tientallen centimeters diep gegraven. De donkere contouren die...
Video: Veldkartering in polder Rijnenburg

Video: Veldkartering in polder Rijnenburg

In maart 2024 gingen vrijwilligers van de Nederlandse Archeologievereniging en Archeohotspot samen met archeologen van de gemeente Utrecht de polder Rijnenburg in om bodemvondsten te verzamelen en in kaart te brengen. Hierbij maken ze gebruik van het geografisch...