Bouwen met erfgoed is een initiatief van de gemeente Utrecht in samenwerking met Architectuurcentrum AORTA, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Consortium Grondeigenaren Rijnenburg en is mede mogelijk gemaakt door de regeling Erfgoed Deal en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In dit project wordt door middel van een serie quick wins en innovatieve prospectietechnieken de strategische kennis van de archeologie op orde gebracht, zodat erfgoed volwaardig kan meewegen bij het opstellen van ruimtelijke scenario’s voor Rijnenburg. Gewapend met deze kennis wordt in beeld gebracht welke functies verenigbaar zijn met het behoud van archeologie. In april en mei 2024 komt alles samen in een ontwerpend onderzoek naar erfgoed als bouwsteen voor een nieuwe woonwijk, als identiteitsdrager, als verbinding tussen mensen en plekken en als inspiratie op het pad van klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Gedurende de looptijd van het project (2023-2024) publiceren op deze projectwebsite de resultaten van het archeologisch en ontwerpend onderzoek, interviews met betrokkenen, laatste nieuws en vlogs uit het veld.

Opdrachtgever en projectcoördinatie

Opdrachtgever: Iris Oosterbeek-Mooij, Senior Programmamanager Gebieden, gemeente Utrecht

Projectcoördinatie: Erik Graafstal, team Erfgoed, gemeente Utrecht

Ontwerpend onderzoek en kennisomgeving

Architectuurcentrum AORTA i.s.m. gemeente Utrecht

Kennispartners

Rijksdienst voor cultureel Erfgoed

  • Dr. D.J. Huisman
  • E. Rensink

Universiteit Utrecht | Constructing the Limes | LOSS living On Soft Soils

  • S. Stevens, Geschiedenis van de Oudheid en Antieke Cultuur
  • K.M. Cohen, Dr. W.Z. Hoek en Prof. Dr. E. Stouthamer, Geowetenschappen

Universiteit van Amsterdam

  • J. Waagen, 4D Research Lab

Met financiële bijdragen van:

Erfgoed Deal

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Consortium Grondeigenaren Rijnenburg

 

Leeswijzer

De pagina Rijnenburg in Ontwikkeling beschrijft in het kort de opgave in plangebied Rijnenburg en de rol van archeologisch onderzoek bij de planvorming. In Erfgoed van Rijnenburg vind je een overzicht van de cultuurhistorische waarden. In Nieuws & vlogs houden we je op de hoogte van het laatste nieuws, waaronder kersverse onderzoeksresultaten. Dit alles vormt de input voor het ontwerpend onderzoek dat we in het voorjaar van 2024 presenteren op de pagina Ontwerpen met Erfgoed