Dit project is een initiatief van de gemeente Utrecht in samenwerking met architectuurcentrum AORTA, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en mede mogelijk gemaakt door de Erfgoed Deal.

Door middel van een serie quick wins en innovatieve prospectietechnieken willen wij onze strategische kennis van de archeologie binnen een half jaar op orde hebben, zodat erfgoed volwaardig kan meewegen bij het opstellen van ruimtelijke scenario’s voor Rijnenburg. Gewapend met deze kennis gaan we in beeld brengen welke functies verenigbaar zijn met het behoud van archeologie. In april 2024 komt alles samen in een ontwerpend onderzoek naar erfgoed als bouwsteen voor een nieuwe woonwijk, als verbinding tussen mensen en plekken en als inspiratie op het pad van klimaatadaptatie.

Gedurende de looptijd van het project (2023-2024) publiceren in deze online kennisomgeving: de resultaten van het archeologisch onderzoek, het ontwerpend onderzoek, interviews met betrokkenen, overig nieuws en vlogs uit het veld.

Opdrachtgever en projectcoördinatie

Opdrachtgever: Iris Oosterbeek-Mooij, Senior Programmamanager Gebieden, gemeente Utrecht

Projectcoördinatie: Team Erfgoed, gemeente Utrecht

Ontwerpend onderzoek en kennisomgeving

Architectuurcentrum AORTA i.s.m. gemeente Utrecht

Kennispartners

Rijksdienst voor cultureel Erfgoed

  • Dr. D.J. Huisman
  • E. Rensink

Universiteit Utrecht | Constructing the Limes | LOSS living On Soft Soils

  • S. Stevens, Geschiedenis van de Oudheid en Antieke Cultuur
  • K.M. Cohen, Dr. W.Z. Hoek en Prof. Dr. E. Stouthamer, Geowetenschappen

Universiteit van Amsterdam

  • J. Waagen, 4D Research Lab

Met financiële bijdragen van:

Erfgoed Deal

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Leeswijzer

De pagina Rijnenburg in Ontwikkeling beschrijft in het kort de opgave in plangebied Rijnenburg en de rol van archeologisch onderzoek bij de planvorming. In Erfgoed van Rijnenburg vind je een overzicht van de cultuurhistorische waarden. In Nieuws & vlogs houden we je op de hoogte van het laatste nieuws, waaronder kersverse onderzoeksresultaten. Dit alles vormt de input voor het ontwerpend onderzoek dat we in het voorjaar van 2024 presenteren op de pagina Ontwerpen met Erfgoed