Eerder deze maand zijn er proefsleuven gegraven in Rijnenburg. In deze volgende fase van het archeologisch onderzoek, is op enkele plekken waar iets interessants wordt vermoed, in lange stroken tot enkele tientallen centimeters diep gegraven. De donkere contouren die zichtbaar worden, zijn grondsporen die kunnen wijzen op menselijke activiteit. In de sleuven hebben de archeologen verschillende Romeinse kledingspelden gevonden, maar ook een stuk van een bronzen schild, bewerkt aardewerk en een metalen instrument. Deze bijzondere vondsten kunnen aan aanwijzing zijn dat er ooit een Romeinse legerplaats is geweest in dit deel van de polder.


Bouwen met Erfgoed is een project van de gemeente Utrecht, Architectuurcentrum AORTA en verschillende kennispartners. Doel is de archeologische waarde van het gebied vroegtijdig in kaart te brengen en de uitkomsten hiervan sturend te laten zijn bij toekomstige gebiedsontwikkelingen. Lees verder