Deze week is ons project dan echt van start gegaan! Maandag heeft GT Frontline grondradarmetingen verricht op de Romeinse watergang naast/onder de Meerndijk – is dit soms een (deels) gegraven kanaal? 

Door: Erik Graafstal

We moeten de beelden nog analyseren, maar de oostoever tekent zich tamelijk strak – en recht! – af in de grondradarprofielen. Gisteren volgde de inzet van een innovatieve sondeertechniek, waarmee kleine verschillen in de samenstelling van de bodem tot 1,60 m onder maaiveld zeer gedetailleerd in beeld kunnen worden gebracht. We kunnen niet wachten op de resultaten…