SERIE

In een serie lectures over de toekomst van onze leefomgeving ontrafelden we de uitdagingen van de stad van morgen. De artikelen in de DUIC, de blogs over de avonden en het essay zijn terug te lezen via de items onderaan deze pagina.

De aantrekkingskracht van stad zet onverminderd door. Utrecht verwacht in de aankomende 20 jaar naar 450.000 inwoners te groeien. Tegelijkertijd staat de leefomgeving voor andere grote uitdagingen. Ons klimaat verandert. We krijgen te maken met extreem hete dagen, piekbuien en lange periodes van droogte. Onze infrastructuur van waterwegen, riolering en stadsnatuur is daarop niet ingericht. De stad wil in korte tijd energieneutraal zijn, haar CO2 uitstoot minimaliseren en met duurzame bronnen onze huizen en gebouwen verwarmen en van elektriciteit voorzien. De afvalstromen moeten drastisch omlaag om onze footprint op de aardbol te verkleinen. En hoe zorgen we in deze opgaven dat ook iedereen in de stad mee komt? Wie lopen er voorop, welke goede voorbeelden zijn er al, wat gebeurt er in Utrecht? In een serie lectures over de toekomst van onze leefomgeving ontrafelden we de uitdagingen van de stad van morgen.

In zes avonden in TivoliVredenburgen werden zes thema’s besproken: #1 Climate Kick, #2 Positive Energy, #3 Zero Waste, #4 Data en de stad, #5 Kansen voor de Naoorlogse wijk en #6 Dicht, dichter, dichtst. Architecten, opdrachtgevers en initiatiefnemers gaven presentaties van gerealiseerde en geplande (gebieds)ontwikkelingen, ontwerpend onderzoek, bottum-up initiatief, rol van historische ontwerpprincipes, het integreren van opgaven en de relatie tussen nieuwe technieken en ontwerp van binnen en buiten Utrecht. Na iedere presentatie was er een gesprek op welke manier ontwerpen bijdraagt aan de uitdagingen van de Stad van morgen. De lectures werden gemodereerd door Danielle Arets, associate lector journalistiek en innovatie Fontys Hogeschool en Design Academy Eindhoven.

Al deze avonden zijn beschreven in blogs door Martine Bakker en Maurice Hengeveld. Voorafgaand aan elke editie verscheen een interview in DUIC. De artikelen vind je tevens onderaan deze pagina.

Het essay “Ontwerp als voorwaarde voor kwaliteit” is een pleidooi voor het inzetten van ontwerp om vooraf beter inzicht te krijgen in de kansen van een opgave, om inwoners mee te laten denken over hun leefomgeving, om nieuwe dwarsverbanden te leggen, om technische systeemvraagstukken te verbinden aan ruimtelijke kwaliteit en laadvermogen, innovatie te integreren in ontwerp, kortom het bundelt de belangrijkste inzichten.

Meer lezen? In deze losse online publicatie is een overzicht gegeven per thema:

MAGAZINE STAD VAN MORGEN


Dit programma is een initiatief van AORTA mede mogelijk gemaakt door:

Serie items