Magazine Wat als? / Wat nu!

AORTA agendeert de rol van ontwerp voor de stadsregio van morgen. Met het programma Wat als? / Wat nu! zoomen we in op de kansen en uitdagingen rond de grote opgaven voor de groeiende stad. Hoe combineren we wonen, werken, mobiliteit en groen in de schaarse ruimte en hoe komen we tot verantwoorde groei?

Stadsregio van morgen

Als onderdeel van het programma publiceren we een aantal artikelen over de opgaven voor de stadsregio van morgen. Experts en ontwikkelaars beschouwen de kansen en uitdagingen voor thema’s als groen, mobiliteit en wonen.