Magazine Wat als? / Wat nu!

Met het programma Wat als? / Wat nu! zoomen we in op de kansen en uitdagingen rond de grote opgaven voor de groeiende stad. Hoe combineren we wonen, werken, mobiliteit en groen in de schaarse ruimte?

Visies op groei

Als onderdeel van het programma publiceren we een aantal artikelen over de opgaven voor de stadsregio van morgen. Experts en ontwikkelaars beschouwen de kansen en uitdagingen voor thema’s als groen, mobiliteit en wonen.