Skip to Content
Foto: AORTA

Over AORTA

Onafhankelijk platform voor het gesprek over de leefomgeving

AORTA is het onafhankelijke platform voor het gesprek over de leefomgeving in stad en regio Utrecht. Met een gevarieerde programmering verbinden wij de creatieve industrie en wetenschap met (landelijk en stedelijk) beleid, bouwende partijen, lokale initiatieven, bewoners en politiek rond ruimtelijke vraagstukken.

Ons kleine team met ervaren programmamakers is gedreven in het verbinden van de juiste mensen en netwerken en het samenstellen, organiseren en communiceren van toegankelijk programma over de meest urgente ruimtelijke uitdagingen. Samen met onze partners zetten wij ons in voor het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

Om de agenda van buurt, stad en regio te inspireren en bediscussiëren, organiseren wij ateliers, dialogen en ruimtecafés over de actuele maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken. De artikelen op onze website zijn een vertrouwde kritische graadmeter van de actuele ontwikkelingen in de stad. Met de jaarlijkse Dag van de Architectuur, de stadstours en deelname aan culturele evenementen betrekt AORTA al ruim 25 jaar een breed publiek bij het gesprek over de kwaliteit van de ontwikkeling van stad en ruimte.

Het programma van AORTA komt tot stand in samenwerking met onze partners. Daarnaast werken we met een wisselend team van kritische redacteuren, professionele stadsgidsen en enthousiaste vrijwilligers.

 

Ons Team

Ontvang onze nieuwsbrief

Eveline Paalvast

Directeur, bestuurder

epaalvast@aorta.nu

Eveline is sinds 2001 eindverantwoordelijk voor het functioneren van AORTA. Zij richt zich op de strategie van AORTA, het verbinden van samenwerkingspartners én het signaleren van urgente maatschappelijke vraagstukken en de rol van ontwerp. Deze koppelt zij aan ruimtelijke opgaven en werkt dat uit in aansprekende en prikkelende programma’s waarin zij de rol van AORTA als onafhankelijk platform in multi-stakeholder samenwerkingen inzet.

”De stad is verbonden aan de verhalen van iedereen die haar gebruikt. De stad ontwikkelt en verandert voortdurend, meebewegend met dat wat haar inwoners willen en belangrijk vinden. Professionals luisteren daarnaar en zoeken het passende antwoord.”

Manon Mastik

Programmamaker

mmastik@aorta.nu

Manon is sinds oktober 2022 verbonden aan AORTA. Als programmamaker is ze verantwoordelijk voor het inhoudelijke programma en het onderhouden en uitbouwen van ons netwerk in stad en regio. 

“Samen nadenken over de toekomst van deze snelgroeiende stad en regio met alle ruimtelijk en maatschappelijke uitdagingen die daarbij horen, dat is wat ik wil! In een tijd als deze hebben we elkaar, dialoog, inspiratie en vrije ruimte nodig om mogelijke toekomsten te verkennen.”

Niels Huizinga

Marketing & communicatieadviseur

nhuizinga@aorta.nu

Niels is sinds 2021 verbonden aan Architectuurcentrum AORTA. Hij werkt mee aan de ontwikkeling en uitvoering van het strategisch marketingbeleid van de organisatie en verzorgt de communicatie voor projecten als onderzoeksateliers, expertmeetings, tours en publieksevenementen als de Dag van de Architectuur in Utrecht.

“Ik ben gefascineerd door de dynamiek van de stad en de manier waarop we de ruimte gebruiken en beleven. We zijn allemaal gebruikers van diezelfde ruimte en hebben onze eigen ervaring én mening daarover. Ik zie het als mijn rol om deze verhalen een plek te geven op ons podium. Door uitwisseling van kennis en ideeën kunnen we onderling begrip kweken en de stad beter maken.”

Inspirational board

De Inspirational Board werkt met AORTA samen aan de versterking van onze programmering. De leden zijn gesprekspartner over de actuele ruimtelijke opgaven in de stad, dragen ideeën aan voor inhoudelijke programma’s en denken mee over de verdere uitwerking. De leden van de Inspirational Board zijn:

 • Klaas Verschuure (voorzitter), voormalig wethouder ruimtelijke ordening gemeente Utrecht
 • Eveline Keizer, senior ontwikkelingsmanager BPD
 • Esther Vlaswinkel, stedenbouwkundige en partner SVP architectuur en stedenbouw
 • Gregor van Lit, senior stedenbouwkundige gemeente Utrecht
 • Gerwin de Vries, eigenaar en landschapsarchitect FLUX landschape architecture
 • Theo Stauttener, directie Stadkwadraat
 • Leen de Wit, programmadirecteur centrum gemeente Utrecht

Beloningsbeleid: om niet

Raad van Toezicht

AORTA is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijke doelstelling. Het werkt volgens de Code Cultural Governance, meer specifiek volgens het Raad van Toezicht model. Gezamenlijk bevoegd met andere toezichthouders zijn:

 • Robert-Jaap Voorn (voorzitter), partner bij Andersson Elffers Felix
 • Bob van Ree, projectdirecteur Almere Pampus
 • Bob Oonk, director finance and control bij Alfen
 • Irina van Aalst, stadsgeograaf bij de faculteit Geowetenschappen van Universiteit Utrecht
 • Wouter Moorlag, Cluster Manager Building Innovation bij TNO

Beloningsbeleid: om niet

Architectuurcentrum AORTA
Ganzenmarkt 3
3512 GC Utrecht

+31 (0)30 232 16 86
aorta@aorta.nu

Privacy statement

NAAR TOP
Back to top Confidental Infomation