Skip to Content
Foto: AORTA

Over AORTA

Onafhankelijk platform voor het gesprek over de leefomgeving

AORTA is het onafhankelijke platform voor het gesprek over de ontwikkeling van de leefomgeving in stad en regio Utrecht. Al bijna 30 jaar brengen we mensen bij elkaar om in gesprek te gaan over de bestaande en toekomstige inrichting van de stad en het buitengebied.

Utrecht staat voor grote uitdagingen die hun impact hebben op onze schaarse ruimte. Denk aan de realisatie van duizenden woningen, het bereikbaar houden van stad en regio en het werken aan een groene, gezonde en inclusieve omgeving. Hoe kan de stad groeien tot een leefomgeving met kwaliteit voor iedereen?

Met een creatieve programmering verkent AORTA deze urgente ruimtelijke opgaven. We zetten ontwerp en verbeeldingskracht in om te komen tot nieuwe inzichten en scenario’s voor de stad van morgen. We organiseren dialoog en debat om meningen uit te wisselen en kennis en begrip te kweken. In onze tours en educatieve programma’s maken we de betekenis en functie van (landschaps) architectuur en stedenbouw inzichtelijk voor een breed publiek.

Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen we vertrouwen op een netwerk van ontwerpers, bewoners, gebruikers, wetenschappers, ontwikkelaars, corporaties en beleidsmakers die nauw met ons samenwerken in onze programma’s. Onze onafhankelijke positie stelt ons in staat om belangeloos nieuwe vraagstukken te agenderen en een podium te bieden aan de veelstemmigheid in de stad!

Ontvang onze nieuwsbrief

Ons Team

Ons ervaren team is gedreven in het verbinden van de juiste mensen en het samenstellen, organiseren en communiceren van een toegankelijk programma over de urgente ruimtelijke uitdagingen. Het programma komt tot stand in samenwerking met onze partners. Daarnaast werken we met een wisselend team van kritische redacteuren, professionele stadsgidsen en enthousiaste vrijwilligers.

Eveline Paalvast

Directeur, bestuurder

epaalvast@aorta.nu

Eveline is sinds 2001 eindverantwoordelijk voor het functioneren van AORTA. Zij richt zich op de strategie van AORTA, het verbinden van samenwerkingspartners én het signaleren van urgente maatschappelijke vraagstukken en de rol van ontwerp. Deze koppelt zij aan ruimtelijke opgaven en werkt dat uit in aansprekende en prikkelende programma’s waarin zij de rol van AORTA als onafhankelijk platform in multi-stakeholder samenwerkingen inzet.

”De stad is verbonden aan de verhalen van iedereen die haar gebruikt. De stad ontwikkelt en verandert voortdurend, meebewegend met dat wat haar inwoners willen en belangrijk vinden. Professionals luisteren daarnaar en zoeken het passende antwoord.”

Manon Mastik

Programmamaker

mmastik@aorta.nu

Manon is sinds oktober 2022 verbonden aan AORTA. Als programmamaker is ze verantwoordelijk voor het inhoudelijke programma en het onderhouden en uitbouwen van ons netwerk in stad en regio. 

“Samen nadenken over de toekomst van deze snelgroeiende stad en regio met alle ruimtelijk en maatschappelijke uitdagingen die daarbij horen, dat is wat ik wil! In een tijd als deze hebben we elkaar, dialoog, inspiratie en vrije ruimte nodig om mogelijke toekomsten te verkennen.”

Niels Huizinga

Marketing & communicatieadviseur

nhuizinga@aorta.nu

Niels is sinds 2021 verbonden aan Architectuurcentrum AORTA. Hij werkt mee aan de ontwikkeling en uitvoering van het strategisch marketingbeleid van de organisatie en verzorgt de communicatie voor projecten als onderzoeksateliers, expertmeetings, tours en publieksevenementen als de Dag van de Architectuur in Utrecht.

“Ik ben gefascineerd door de dynamiek van de stad en de manier waarop we de ruimte gebruiken en beleven. We zijn allemaal gebruikers van diezelfde ruimte en hebben onze eigen ervaring én mening daarover. Ik zie het als mijn rol om deze verhalen een plek te geven op ons podium. Door uitwisseling van kennis en ideeën kunnen we onderling begrip kweken en de stad beter maken.”

Inspirational board

De Inspirational Board werkt met AORTA samen aan de versterking van onze programmering. De leden zijn gesprekspartner over de actuele ruimtelijke opgaven in de stad, dragen ideeën aan voor inhoudelijke programma’s en denken mee over de verdere uitwerking. De leden van de Inspirational Board zijn:

 • Klaas Verschuure (voorzitter), voormalig wethouder ruimtelijke ordening gemeente Utrecht
 • Eveline Keizer, director operations bij Ballast Nedam Development
 • Esther Vlaswinkel, stedenbouwkundige en partner SVP architectuur en stedenbouw
 • Gregor van Lit, senior stedenbouwkundige gemeente Utrecht
 • Gerwin de Vries, landschapsarchitect en eigenaar FLUX landschape architecture
 • Theo Stauttener, directie Stadkwadraat
 • Leen de Wit, programmadirecteur centrum gemeente Utrecht
 • Do-Janne Vermeulen, architect-director en founding partner TEamV

Beloningsbeleid: om niet

Raad van Toezicht

AORTA is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijke doelstelling. Het werkt volgens de Code Cultural Governance, meer specifiek volgens het Raad van Toezicht model. Gezamenlijk bevoegd met andere toezichthouders zijn:

 • Robert-Jaap Voorn (voorzitter), partner bij Andersson Elffers Felix
 • Bob van Ree, projectdirecteur Almere Pampus
 • Bob Oonk, director finance and control bij Alfen
 • Irina van Aalst, stadsgeograaf bij de faculteit Geowetenschappen van Universiteit Utrecht
 • Wouter Moorlag, Cluster Manager Building Innovation bij TNO

Beloningsbeleid: om niet

Architectuurcentrum AORTA
Ganzenmarkt 3
3512 GC Utrecht

+31 (0)30 232 16 86
aorta@aorta.nu

Privacy statement

Mede mogelijk gemaakt door:

NAAR TOP
Back to top