Magazine Stad van Morgen

De aantrekkingskracht van de stad zet onverminderd door. Utrecht verwacht in 2040 met 100.000 inwoners te zijn gegroeid. Tegelijkertijd staat de leefomgeving voor andere grote uitdagingen. Ons klimaat verandert, de stad wil energieneutraal en circulair worden. In een serie lectures belicht AORTA, in samenwerking met DUIC en TivoliVredenburg, de uitdagingen van de stad van morgen. De interviews, blogs over de avonden en het essay zijn terug te lezen in dit magazine.

ZES AVONDEN, ZES THEMA'S

De serie Stad van Morgen gaat in op ruimtelijk ontwerp bij de grote vragen voor de groeiende stad Utrecht. Welke goede voorbeelden zijn er al op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie? Waar staan we en wat is er mogelijk op het gebied van ciculair bouwen. Hoe zetten we nieuwe datatechnologie in? Wat zijn de kansen voor naoorlogse wijken en tot slot: Waar en hoe gaan de nieuwe inwoners wonen? Over Stad van Morgen geeft een verdere toelichting, en overzicht van partners en sponsoren.

Ontwerp voor kwaliteit

In het essay ‘Ontwerp als voorwaarde voor kwaliteit’ (zie hiernaast) houdt Marieke Berkers een pleidooi voor het inzetten van ontwerp in de zoektocht naar de stad van morgen. Om beter inzicht te krijgen in de opgave, om mensen te inspireren en mee te laten denken, om technische vragen en innovatie te verbinden aan ruimtelijke kwaliteit. Met verwijzingen naar de thema’s en lectures van de serie Stad van Morgen.