TERUG NAAR OVERZICHT

Over de Stad van Morgen

De aantrekkingskracht van stad zet onverminderd door. Utrecht verwacht in de aankomende 20 jaar naar 450.000 inwoners te groeien. Tegelijkertijd staat de leefomgeving voor andere grote uitdagingen. Ons klimaat verandert. We krijgen te maken met extreem hete dagen, piekbuien en lange periodes van droogte. Onze infrastructuur van waterwegen, riolering en stadsnatuur is daarop niet ingericht. De stad wil in korte tijd energieneutraal zijn, haar CO2 uitstoot minimaliseren en met duurzame bronnen onze huizen en gebouwen verwarmen en van elektriciteit voorzien. De afvalstromen moeten drastisch omlaag om onze footprint op de aardbol te verkleinen. En hoe zorgen we in deze opgaven dat ook iedereen in de stad mee komt? Wie lopen er voorop, welke goede voorbeelden zijn er al, wat gebeurt er in Utrecht? In een serie lectures over de toekomst van onze leefomgeving ontrafelden we de uitdagingen van de stad van morgen.

In zes avonden in TivoliVredenburgen werden zes thema’s besproken: Klimaatadaptatie tijdens #1 Climate Kick, de energietransitie tijdens #2 Positive Energy, ciculair bouwen bij #3 Zero Waste, data en digitalisering in #4 Data en de stad en #5 Kansen voor de Naoorlogse wijk en de stedelijke verdichtingsopgave tijdens #6 Dicht, dichter, dichtst. Architecten, opdrachtgevers en initiatiefnemers gaven presentaties van gerealiseerde en geplande (gebieds)ontwikkelingen, ontwerpend onderzoek, bottum-up initiatief, rol van historische ontwerpprincipes, het integreren van opgaven en de relatie tussen nieuwe technieken en ontwerp van binnen en buiten Utrecht. Na iedere presentatie was er een gesprek op welke manier ontwerpen bijdraagt aan de uitdagingen van de Stad van morgen. De lectures werden gemodereerd door Danielle Arets, associate lector journalistiek en innovatie Fontys Hogeschool en Design Academy Eindhoven.

Voorafgaand aan elke avond verscheen een interview in DUIC. Martine Bakker en Maurice Hengeveld schreven blogs van de avond en in het essay Ontwerp als voorwaarde voor kwaliteit houdt Marieke Berkers een pleidooi voor het inzetten van ontwerp om vooraf beter inzicht te krijgen in de grote (transitie)opgaven voor de Stad van Morgen


Dit programma is een initiatief van AORTA en mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Utrecht, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, TivoliVredenburg, DUIC, BPD, Synchroon, AM, Hurks, Tauw en Bouwinvest.