#6 Dicht, dichter, dichtst

In een serie artikelen over de toekomst van onze leefomgeving ontrafelen we de uitdagingen voor de stad van morgen. In deze zesde editie gaan we in op de verdichtingsopgave van het groeiende Utrecht.

groei binnen de stadsgrenzen

Is de Utrechtse tango op de krappe woningmarkt innovatief genoeg om aan de grote hoeveelheid en gevarieerde woonvraag te voldoen? Kunnen alle uitdagingen die op ons afkomen zoals in de voorgaande lectures besproken integraal goed meegenomen worden? Het wordt tijd voor duidelijke keuzes over waar, voor wie gebouwd wordt. Hoe compact willen we bouwen? Waar werken en winkelen de bewoners. Wat kan een omliggende wijk aan?
Zie het programma, interview en verslag van de avond.