In een serie lectures over de toekomst van onze leefomgeving ontrafelen we de uitdagingen voor de stad van morgen. In de vierde aflevering verkennen we hoe de stad informatietechnologie gaat inzetten en wat dat betekent voor de publieke ruimten.

Het gebruik van informatietechnologie en data neemt de laatste jaren snel toe. Big data, sensortechnologie, ‘the internet of things’ en nieuwe computertechnieken bieden ons de mogelijkheden om kennis te delen en plannen te verrijken. Anderzijds is er de zorg dat het verzamelen van data en het monitoren en het simuleren van ons gebruik van de stad een onze anonimiteit, privacy en zelfstandigheid aantasten. Tot nog toe beperkte dit vraagstuk zich vooral tot de wereld van het internet. Maar steeds vaker maken en beïnvloeden data onze publieke ruimten. Wat kan data toevoegen aan het ontwerp, gebruik en de beleving van de stad? En op welke manier beïnvloed dit onze ‘gemeenschappelijke’ regie over de publieke ruimte? Welke kansen liggen er voor data-gedreven gebiedsontwikkeling? Hoe zorgen we dat gevoel en beleving niet wordt weg-gerationaliseerd? Hoe zet de stad Utrecht informatietechnologie eigenlijk in, wat voor data verzamelen we, met wie en hoe ver gaan we hierin?

Fundahuis, Dingeman Deijs en Jeroen Atteveld

Dingeman Deijs van dingeman deijs architects spreekt over het Fundahuis. Op basis van big data die huizensite Funda (1 miljoen bezoeken per dag!) ter beschikking heeft gesteld, hebben de architecten Jeroen Atteveld en Dingeman Deijs een woonhuis ontworpen. De woning is optimaal afgestemd op de gemiddelde eisen van Funda-gebruikers. Bij het ontwerp hebben de architecten het droomhuis van de Funda-gebruikers (een kasteel) gematcht met het huis dat veruit het vaakst wordt gekocht (het rijtjeshuis). Dat heeft geleid tot wat de ontwerpers een rijtjeskasteel noemen.

Smakkelaarspark, Lingotto, Arup, Studioninedots, ZUS en VKZ.

Arda Basak van ontwikkelaar Lingotto gaat in op het Smakkelaarspark, een plan voor een park met woningen voor het Smakkelaarsveld in Utrecht. Het unieke ontwerp van het Smakkelaarspark is mede te danken aan de inzet van computersimulaties. Honderden varianten zijn doorgerekend op basis van vele parameters als maximale bezonning, geluidsniveaus, windhinder, maar ook op sociale veiligheid door voldoende zicht op alle plekken te bieden. Samen met het team, de gemeente, omwonenden en kritische Utrechtse denkers is zo een optimaal én mooi plan gemaakt.

3D model Merwedekanaalzone, Utrecht

Marcel Duffhuis, informatiemanager van de gemeente Utrecht verteld over het gebruik van data en 3D-visualisaties in het ontwerp en de ontwikkeling van Utrecht. Zo kunnen op basis van een met data verrijkt digitaal 3D model van de Merwedekanaalzone vele partijen en omwonenden meepraten en meedenken over deze nieuwe wijk, over een onderwerp als het fietsbereik tot en met een serious game over een gezonde inrichting. Het is de bedoeling dat dit plan ook deel gaat uitmaken van een integraal 3D-platform van Utrecht. Een digitale omgeving waar veel verschillende data en simulaties, van gebouwinformatie tot verkeersbewegingen samenkomen, en waar weer nieuwe plannen kunnen worden getoetst en besproken.

De lecture wordt gemodereerd door Danielle Arets, associate lector journalistiek en innovatie Fontys Hogeschool en Design Academy Eindhoven. Na iedere presentatie gaan we in gesprek met genodigden Joost van Faassen van de gemeente Utrecht en Ton van Mil van de Economic Board Utrecht, alsmede bouwers, ontwikkelaars, politiek, architecten, ontwerpers en iedere geïnteresseerde over de voor- en nadelen van datagebruik in Utrecht.

Over de serie Stad van Morgen
AORTA organiseert een serie lectures, in samenwerking met Tivoli Vredenburg en De Utrechtse Internetcourant (DUIC), over de toekomst van onze leefomgeving. De aantrekkingskracht van stad zet onverminderd door. Utrecht verwacht in de aankomende 7 jaar naar 400.000 inwoners te groeien. Tegelijkertijd staat de leefomgeving voor andere grote uitdagingen. Ons klimaat verandert. We krijgen te maken met extreem weer. De stad wil in korte tijd energieneutraal zijn. De afvalstromen moeten drastisch omlaag. En hoe zorgen we in deze opgaven dat ook iedereen in de stad mee komt? Meer over de serie Stad van Morgen >>


 

Dit programma is een initiatief van AORTA mede mogelijk gemaakt door:

Ook interessant: