Datum: 02-11-2016

Interview Henk Peter Kip, woningbouwvereniging Mitros

Tekst: Daniëlle Arets

Woningbouwvereniging Mitros is met een contingent van 30.000 huurwoningen een grote speler op de Utrechtse woningmarkt. Uiteraard is directeur Henk Peter Kip goed op de hoogte van de Utrechtse ambitie omtrent Healthy Urban Living. “Maar laten we wel realistisch blijven, in 10 jaar tijd kunnen we niet allemaal nul-op- de- meter woningen realiseren.”

Die nuchtere houding past bij de Achterhoeker die zich als econoom en jurist soms een vreemde eend voelt bij de planologen en ruimtelijke sociologen waar hij mee samenwerkt. “ Ik kijk in de eerste plaats naar de maatschappelijke opgaven en zoek daar realistische oplossingen voor. De groei van Utrecht is grenzeloos. Als woningbouwcorporatie kunnen we de wachtlijst van huurwoningen wegwerken maar dat heeft enkel een aanzuigende werking. Ik concentreer me dan ook liever op het vergroten van de kwaliteit van onze woningen. We opereren in een driehoek met aan de ene kant het aantal woningen dat we kunnen en willen bouwen, de kwaliteit ervan en de daarbij behorende prijs. Als ik meer woningen wil dan moet ik logischerwijs concessies doen aan de kwaliteit of de prijs.”
Mitros heeft er nadrukkelijk voor gekozen om kwalitatief goede woningen te realiseren; dat betekent dat er zo’ 100 woningen per saldo (er worden per jaar ook veel woningen gesloopt of verkocht) worden bijgebouwd. “Dat zijn dan wel woningen met A++ energielabel. Willen we ons hele segment te verduurzamen, maar daarvoor moeten we op de langere termijn denken. Dat gaan we niet redden in de komende 10 jaar tijd. Die rekensom vergeten politici soms te maken.”

Waar het gaat om duurzaamheid betekent het overigens dat juist bestuurders van woningbouwcorporaties wel het verschil kunnen maken. “ We staan nu op het punt zo’n 1700 woningen in de flats in Overvecht te renoveren. Het vernieuwen en tevens verduurzamen daarvan is een flinke investering. Tijdens de vakantie heb ik me afgevraagd of we met ons huidige plan wel ver genoeg gaan. Hoe voorkomen we dat we over 10 jaar weer opnieuw beginnen? Kunnen we hier wellicht ook nieuwe partijen bij betrekken?”
Die vraag bracht hem tot het idee om een innovatie vraag uit te zetten. “ Ik wil partijen oproepen om na te denken over nieuwe renovatiemogelijkheden. Als ik kijk naar het vernieuwen van een badkamer dan is er afgelopen 50 jaar nauwelijks iets veranderd. Kunnen we daar slimmer in opereren?”

Portiekflats aan de Gageldijk zijn door Mitros gerenoveerd, foto: Jannes Linders

Mitros wil daarnaast meer regie aan de huurders geven inzake de renovatie binnenshuis. “Als het gaat om het casco van de woningen dan nemen wij als Mitros de regie. Maar we merken dat onze bewoners vaak ontsteld zijn als we besluiten nemen over wanneer hun keuken of badkamer vernieuwd moet worden. Wij beschouwen de renovatie als een cadeautje dat we ze aanbieden, zij zien het echter als overlast. Dat komt vooral omdat we de regie uit handen nemen. Door bewoners zelf te laten bepalen wanneer ze een renovatie willen laten uitvoeren hopen we de tevredenheid te vergroten.”

Utrecht wil de komende jaren groeien naar zo’n 400.000 inwoners. Die groei kan de stad volgens Kip makkelijk aan. “Ik zie overal ruimte in de stad. Het gebied tussen Kanaleneiland en de Jaarbeurs biedt veel mogelijkheden en ook op plekken in de binnenstad is ruimte voor verdichting. Dat betekent overigens niet automatisch meer hoogbouw. “Door goed te kijken welke functies in de stad horen en welke oude industrie bijvoorbeeld buiten de stad kan plaatsvinden, kunnen we meer ruimte maken.”
Kip is wel bezorgd over een groeiende sociale tweedeling in de stad; Utrecht is sterk in trek bij de hoger opgeleiden, die clusteren graag samen in de binnenstad. Voor Mitros is het belangrijk te zorgen voor een goede menging van sociale milieus. “Als woningbouwcorporatie kunnen we ervoor zorgen dat we goede gezinswoningen realiseren in wat minder aantrekkelijke wijken en daardoor voor vermenging zorgen. Dat is samen met de verduurzaming van ons contingent de belangrijkste opgave voor de toekomst.”

Dit interview maakt deel uit van de serie SPELERS AAN HET WOORD, ONDERZOEKSPROGRAMMA SHARED SPACE #2016. Spelers uit het ruimtelijke veld vertellen over hun ambities op het gebied van gezonde verstedelijking. Waar liggen kansen en wat zijn de uitdagingen voor Utrecht?


Daniëlle Arets is onderzoeker, journalist en moderator op het gebied van ontwerp. Zij is tevens partner van Design Innovation Group en Associate Lector in Strategic Creativity op de Design Academy Eindhoven. Voor meer informatie: http://capada.123-hostingserver.com/

Ook interessant: