Datum: 19-10-2016

Stedelijk wonen met XS Deluxe van Synchroon

Tekst: Daniëlle Arets

Duurzaam ontwikkelen met Synchroon

“We willen de stad ontwikkelen op een manier dat mensen er blijvend van gaan houden.” Tobias Verhoeven, adjunct directeur van Synchroon wil mooie dingen maken en dat betekent met een gedegen visie de stad van de toekomst durven vormgeven.

Hoewel co-creatie een groeiende trend is, zet Synchroon niet in eerste instantie in op het betrekken van bewoners bij het ontwikkelen van nieuwe woonconcepten of stedelijke opgaven. “ We willen een eigen visie neerzetten en onze klanten – of dat nu gemeenten of particulieren zijn- verleiden. Niet iedereen weet wat hij wil en niet iedereen blikt ver genoeg vooruit. Ons team van architecten, stedelijke ontwikkelaars, landschapsarchitecten en concept denkers wil zich juist laten voorstaan op het ontwikkelen van duurzame concepten.

Dat betekent overigens niet dat bewoners niet worden meegenomen in de planvorming. “Uiteraard testen we onze ideeën. We werken samen met bureau yoreM (online marketing bedrijf van Synchroon); ieder nieuw concept leggen ze meteen voor aan de markt; dan weten we snel of ons idee goed gaat vallen.”
Ook in de ontwikkelfase probeert Synchroon ruimte te scheppen voor het in samenspraak met bewoners ontwerpen van bijvoorbeeld de groene ruimte. “Dat doen we in Utrecht momenteel bij Daalsedijk; we hebben daar een flink gebied aangekocht waar we behalve woningen ook nadrukkelijk inzetten op het ontwikkelen van de groene ruimte eromheen. Bewoners denken daar actief in mee.”

Verhoeven gelooft heilig in de stad; “Daar komen functies, ideeën en visies samen. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat je aantrekkelijk blijft voor diverse doelgroepen; starters, nieuw talent, gezinnen en bedrijven. We hebben daarom het concept XS Deluxe ontwikkeld; kleine appartementen die heel slim zijn ingericht waardoor de bewoner zich echt verwend voelt. Eigenlijk is het stadsontwikkeling op huiskamer niveau.”

Stedelijk wonen met XS Deluxe van Synchroon

Binnen de appartementencomplexen zijn er gedeelde ruimten voor sport of een kookstudio voor het ontvangen van vrienden. “De deeleconomie is een onmiskenbaar gegeven. Natuurlijk willen mensen hun eigen plek hebben; maar die hoeft niet zo groot te zijn als het maar een fijne plek is. Voorzieningen –zoals auto’s- kunnen steeds meer en steeds beter gedeeld worden.”
Synchroon werkt voor sommige projecten dan ook samen met Volkswagen en BMW die deelauto’s en deelfietsen verzorgen voor de bouwprojecten.
“Dit soort samenwerkingen zullen we in de toekomst alleen maar meer aangaan; we gaan steeds meer in partnerschappen ontwikkelen en consument gerichte partijen als Ikea, Coolblue of Volkswagen zijn dan sterke spelers; daar willen we –nee daar moeten we – mee in zee.”

Tot slot is Synchroon ook bezig met duurzame concepten. “Laten we er vooral voor zorgen dat duurzaamheid geen hol begrip wordt. Ik wil een stad ontwikkelen die over 100 jaar nog mooi is; dat betekent dat we nu zorgen voor het verkleinen van de ecologische voetafdruk met goede woningen voor veel verschillende doelgroepen, veel groen en een goede mix van functies in de stad. Samen met de BNA heeft Synchroon een prijsvraag uitgeschreven (Next Step Program) voor jonge architecten om daar verder over mee te denken. Want de stad van de toekomst moet vooral ook door jong, nieuw talent mee ingericht worden.”

Dit interview maakt deel uit van de serie SPELERS AAN HET WOORD, ONDERZOEKSPROGRAMMA SHARED SPACE #2016. Spelers uit het ruimtelijke veld vertellen over hun ambities op het gebied van gezonde verstedelijking. Waar liggen kansen en wat zijn de uitdagingen voor Utrecht?


Daniëlle Arets is onderzoeker, journalist en moderator op het gebied van ontwerp. Zij is tevens partner van Design Innovation Group en Associate Lector in Strategic Creativity op de Design Academy Eindhoven. Voor meer informatie: http://capada.123-hostingserver.com/

Ook interessant: