Maandag 20 februari staat de versnelling van zonne-energie op land centraal. Tijdens een interactieve kennis- en netwerkbijeenkomst in het Huis voor de Provincie gaan we in gesprek over het versnellen van de energietransitie in het buitengebied, met oog voor landschappelijke kwaliteit, ruimte voor landbouw en in slimme combinaties met andere opgaven. Er is er volop ruimte voor het inbrengen en bespreken van eigen kennisvragen. Het belooft een afwisselende bijeenkomst te worden met plenaire gesprekken, workshops en een debat.

De rode draad van de bijeenkomst is de vraag: wie en wat hebben we nodig om de volgende stap – van weerstand naar werkstand – in deze ontwikkeling te zetten? Wat zijn de zwakke schakels en hoe versterk je die? Ervaringsdeskundigen delen hoe landschap en zonne-energie in hun projecten met elkaar zijn verweven, tegen welke belemmeringen ze zijn aangelopen en welke kansen ze hebben benut. Hieronder lees je het uitgebreide programma.

Bereikbaarheid

De bijeenkomst is in het Huis voor de Provincie, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht. Deze locatie is goed bereikbaar met auto, fiets en OV en er is parkeergelegenheid op het terrein. Meer informatie vind je op de website van de Provincie Utrecht

Update: We hebben het maximale aantal bezoekers voor deze bijeenkomst bereikt. Je kunt je aanmelden voor de reservelijst. Zodra er plek is laten we dat zo snel mogelijk weten!


PROGRAMMA


12.45 uur

Inloop

13.00 uur

Welkom en aftrap
Moderator Lisa Peters & Ruben van Gogh, lyrisch chroniqueur in woord en beeld. 

Hoe maken we van de energietransitie Utrechtse kwaliteit?
In gesprek met Huib van Essen, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ontwikkeling, de Omgevingswet en Energietransitie en Klimaat. 

Kansen voor versnelling 
Paul Roncken, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Utrecht, reflecteert met zijn key-note op de opgave van zon op land en de mogelijkheid tot versnellen. 

13.40 uur

Samen werken aan versnelling!
Na de plenaire start gaan we uiteen in vier verschillende groepen die zich elk op een ander thema en de bijbehorende kennisvragen binnen zon op land richten. Aan de hand van vier pitches kunt u bepalen aan welke workshop u wilt deelnemen. De volgende invalshoeken komen aan bod:  

1. Zonopwek die de landbouwtransitie versterkt  
Hoe kunnen zonnevelden de transitie naar duurzame landbouw stimuleren en hier ook financieel aan bijdragen? Tijdens deze workshop verkennen we welke (ruimtelijke) principes nodig zijn om zon en landbouwsystemen te integreren.   

Samen met Wouter Gulliker (Chint Solar), Willem Rienks (ROM3D) en Ruut van Paridon (Van Paridon x de Groot landschapsarchitecten). 

2. Zonopwek die vernatting van veenweidegebieden versterkt
In het veenweidegebied daalt de bodem en moet dringend actie worden ondernomen om veen te behouden en het bijbehorende watervraagstuk aan te pakken. Kan zonopwek fungeren als aanjager? En hoe kan daarbij de koppeling worden gemaakt met bredere maatschappelijke opgaven als de landbouwtransitie, ruimte voor recreatie en het behouden en versterken van de biodiversiteit?  

Samen met Pieter Veen (Circulair Landscapes) 

3. Versterken van ambities vanuit coöperaties en burgereigenaarschap  
Voor energiecoöperaties is lokaal eigendom een voorwaarde voor een maatschappelijk gedragen energietransitie. Dit vraagt om een zorgvuldig proces van onderop waardoor burgers invloed ervaren, met ook oog voor de kwaliteit van de lokale leefomgeving. Meervoudig landgebruik is een must voor acceptatie van zon op land. Bij de burger, bij de eigenaar en bij de overheid. Hoe schep je ruimte voor een gebiedsgerichte benadering waarin alle uitdagingen in de lokale leefomgeving in samenhang worden aangepakt en wie heb je daarvoor nodig?

Samen met Huib de Vriend (Coöperatie Heuvelrug Energie) en Arjen Schamhart (Vrijstad Energie) 

4. Versterken van ‘Dutch Design’ ontwerpontwikkeling en de kracht van co-creatie
Hoe zorg je ervoor dat de omgeving beter wordt van de energietransitie en dat we er trots op worden?  Tot wat voor landschappen kom je als je innovatief paneel-, installatie en parkontwerp combineert met wensen van omwonenden?

Samen met Marieke Rietbergen (DIG) en Reinier Bosch (Solarix)  

15.00 uur

Nieuwe inzichten
Welke nieuwe inzichten zijn opgedaan in de workshops? Met elkaar bespreken we wat de eerste stappen zijn die nu genomen moeten worden. 

Debat 
Met diverse spelers uit het veld en de zaal gaan we in gesprek over wat er nodig is om zon op land te versnellen. Wat is met de kennis van nu de volgende stap die we moeten nemen? Welke samenwerkingen zijn nodig? Hoe veranker je landschapskwaliteit? We starten het gesprek met vier vragen die zijn opgehaald tijdens de workshops. Aan tafel zitten: 

  • Els Otterman, Dagelijks Bestuurder & Loco Dijkgraaf (Duurzaamheid, Versterking Lekdijk, Ruimtelijke Ontwikkeling) bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
  • Gerrie Fenten, Thema-expert Ruimte NPRES  
  • Patricia Braaksma, programmamanager Coördinatiebureau Groene Hart 
  • Attie Kuiken, directeur Gebiedscommissie Utrecht West  
  • Josja Veraart, directeur Natuur- en Milieufederatie Utrecht De Nieuwe Vaart
16:20 uur

Terug- en vooruitblik 

Wat hebben we opgehaald en hoe gaan we verder? 
Paul Roncken, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Utrecht, in gesprek met moderator Lisa Peters. 

16.30 -17.30 uur

Borrel en netwerken


‘Zon op het land’ is een initiatief van Architectuurcentrum AORTA, Provinciaal Adviseur voor de Ruimtelijke Kwaliteit Utrecht, MooiSticht en Ben Kuipers. Eerder werkten we samen aan het ontwerpend onderzoek Landschappen van Verlangen.

                

Ook interessant: