Datum: 21-04-2022

Hoe kan duurzame energieopwekking de aanjager kan zijn van andere grote ruimtelijke opgaven in het Groene Hart? Op 20 april hebben we de resultaten van het ontwerpend onderzoek gepresenteerd in een online publicatie met routekaart.

Landschap van Verlangen is de uitkomst van een ontwerpend onderzoek, geïnitieerd door AORTA, PARKMooiSticht en Ben Kuipers in samenwerking met vier ontwerpbureaus. We hebben onderzocht hoe de energieopgave in het Groene Hart gecombineerd kan worden met andere grote omgevingsopgaven zoals de landbouwtransitie, bodemdaling, waterberging, natuurherstel en recreatie. Hierbij staat de waarde van het agrarische cultuurlandschap van het Groene Hart voorop.

Slimme combinaties

We zijn dit project gestart uit zorg over de gevolgen van veranderend landgebruik door het inpassen van uitsluitend zonnevelden. Juist door het maken van slimme combinaties versterk je de landbouwtransitie, de landschapsontwikkeling en veel meer. Met dit onderzoek ondersteunen we ook de gemeentelijke afwegingskaders van de vijf deelnemende gemeentes Lopikerwaard; Woerden, Lopik, IJsselstein, Montfoort en Oudewater.

Routekaart

De uitkomsten hebben geleid tot een routekaart met verschillende routes om te komen tot een landschap waar verschillende opgaven met elkaar zijn verweven. We laten zien welke route leidt naar het landschap waar zonne-energie centraal staat, maar bepleiten vooral de andere routes, waarin duurzame energieopwekking onderdeel is van andere gebiedsopgaven, oftewel een Landschap van Verlangen. Van perceelsniveau tot integrale landschapsontwikkeling.

Ontwerpend onderzoek

Vier ontwerpbureaus VistaKarres en BrandsDS Landschapsarchitecten en Urban Synergy laten vier richtingen zien waar de route uit zou kunnen komen in het veenweide- of het rivieroeverlandschap in het Groene Hart. In de publicatie vind je inspirerende visualisaties van hoe deze landschappen van verlangen er uit zou kunnen zien.  

Publicatie

Alle resultaten vind je terug in de online publicatie. Met inspirerende ontwerpvoorbeelden, columns van mensen uit het werkveld en de routekaart richten de initiatiefnemers van deze website zich op iedereen die te maken heeft met de komst van zonnevelden: bestuurders, ambtenaren, bewoners, ondernemers, boeren, natuurorganisaties, waterschappen en ontwerpteams.

 

 

Ook interessant: