Datum: 20-10-2022

Op 6 oktober heeft de Provinciaal Adviseur voor de Ruimtelijke Kwaliteit, Paul Roncken, een advies uitgebracht aan de provincie Utrecht. Het is een pleidooi om als provincie een meer actieve rol te ontwikkelen zodat de energietransitie kan versnellen in samenhang met de kwaliteit van het Utrechtse landschap.

De energietransitie zal een integraal onderdeel worden van landschappen die hoe dan ook zullen veranderen op weg naar 2030 en daarna. Wanneer raakt energie opwek in het landelijk gebied aan een verlangen? Een verlangen naar een agrarische manier van leven, of een verlangen naar ruimte en rust in een landschap in harmonie.

Ontwerpend onderzoek

De basis voor het PARK-advies is het ontwerpend onderzoek met als titel LANDSCHAPPEN VAN VERLANGEN dat mede door AORTA is geïnitieerd. Het is het eindresultaat van een uitvoerig traject met vijf gemeenten en levert een onderbouwing en verbeelding van de integratie van zonnevelden in het Groene Hart, en is een voorbeeld voor andere gebieden. Het geeft positie en voorrang aan een ontwerpaanpak vanuit maatwerk door een omgevingsgerichte integratie van meerdere opgaven in het landelijk gebied.

Naast AORTA is het onderzoek opgezet door de PARK Utrecht, MooiSticht en Ben Kuipers (gemeentelijke adviseur ruimtelijke kwaliteit), uitgevoerd door vier verschillende ontwerpteams verdeeld over twee landschapstypen (veenweide en oeverwallen) en is begeleid door relevante experts vanuit o.a. ecologie, techniek en participatie. Het gehele project is beschreven in een openbare web omgeving: Landschappen van Verlangen 

DOWNLOAD PARK-ADVIES LANDSCHAPPEN VAN VERLANGEN

Ook interessant: