Met nieuwe duurzame vormen van energie gaat onze leefomgeving er anders uitzien of anders functioneren. Maar hoe precies? Architectuurcentrum AORTA, Provinciaal Adviseur voor de Ruimtelijke Kwaliteit Utrecht, MooiSticht en Ben Kuipers nodigen je van 20 februari t/m 12 april uit voor de expositie Thuis in het energielandschap in het Huis voor de Provincie, Utrecht. De expositie toont ontwerpen van elf ontwerpbureaus en samenwerkingspartners die kansen en inspiratie bieden om aan de slag te gaan met de energietransitie.

De projecten die worden tentoongesteld zijn allemaal, met de voeten in de klei, aan de slag gegaan met de energietransitie door deze te bevragen en verder uit te werken. Want met de opkomst van nieuwe duurzame vormen van energie gaat onze leefomgeving er anders uitzien of anders functioneren. Maar hoe precies? Onze straten zullen vaker voorzien zijn van laadvoorzieningen of kleine datacenters. En zonnecentrales en windturbines worden een vast onderdeel van onze landschappen. Hoe richten we dit allemaal in op een manier die duurzaam, praktisch én aantrekkelijk is? En waar biedt de energietransitie kansen om meteen ook andere (ruimtelijke) vraagstukken aan te pakken?

De getoonde projecten laten onder andere zien wat je aan winst kunt behalen met geluidsschermen die bekleed zijn met wateropvangende zonnepanelen en voorzien van nestplekken voor kleine dieren, een creatief businessmodel om met zonnepanelen de transitie naar biologische landbouw mogelijk te maken, of door vergroening in de straat door te denken vanuit de ondergrond. We zullen in de toekomst allemaal thuis zijn in een energielandschap. Deze projecten laten zien dat we allemaal een rol te spelen hebben, maar bieden vooral ook een fijn en hoopvol perspectief.

Locatie

Je vindt de expositie in het Huis voor de Provincie in Utrecht, op de eerste verdieping rond de Commissiekamer. Wanneer je je meldt bij de receptie bij de hoofdingang, wijzen zij je de weg.

Getoonde projecten

Landschappen van verlangen
Vier projecten van Architectuurcentrum AORTA, Provincie Utrecht, MooiSticht en Ben Kuipers in samenwerking met:

  • DS Landschapsarchitecten en Studio Solarix
  • Karres en Brands landschapsarchitectuur en stedenbouw
  • Vista en Circular Landscapes
  • Urban Synergy en Bright

Meer over Landschappen van Verlangen

Duurzaam distributielandschap
Defacto Urbanism in samenwerking met Vereniging Deltametropool en Logistics Valley Gelderland

Energieknooppunt Notter-Zuna
H+N+S Landschapsarchitecten in samenwerking met Coöperatie Notter-Zuna

Anderzijds A67
Paul de Kort in samenwerking met Feddes/Olthof landschapsarchitecten en Staatsbosbeheer

OHM
Bright in samenwerking met Urban Synergy en Provincie Noord-Holland

Ontwerpen met bewonersgerichte energiestrategie
Living Lab 040 in samenwerking met gemeente Eindhoven KAW en Teun Verberne Consultancy

Architectuur onder Spanning
Bright

Nieuwe Horizon
VPxDG en ROM3D in samenwerking met gemeente Haarlemmermeer, LTO Noord, WUR, More PV

Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp

De getoonde projecten komen allen voort uit de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in 2021/2022 heeft uitgevoerd. Dit was een grootschalig programma met als doel de ruimtelijke transitieopgaven waar wij als samenleving voor staan ontwerpend te onderzoeken. In totaal namen 129 Nederlandse gemeenten en andere (semi)publieke instellingen, en evenzoveel ontwerpbureaus, deel aan het programma. Samen met een breed scala aan partijen, waaronder gebiedsontwikkelaars, waterschappen en energiecorporaties, gingen zij verspreid over heel Nederland aan de slag met de transitieopgaven. Er werden visies ontwikkeld op de toekomst van onze steden en dorpen, op de circulaire economie en hoe deze ruimtelijk in te passen, op de toekomst van het landelijk gebied en op de klimaatvraagstukken en de energietransitie.

Het Stimuleringsfonds stelde in samenwerking met Podium voor Architectuur de expositie samen. Architectuurcentrum AORTA, Provinciaal Adviseur voor de Ruimtelijke Kwaliteit Utrecht, MooiSticht en Ben Kuipers hebben het initiatief genomen de expositie naar het Huis van de Provincie te halen in aanvulling op het kennis- en netwerkevent Zon op het land dat zij op 20 februari 2023 op dezelfde plek hebben georganiseerd. Bekijk de resultaten van de bijeenkomst op de themapagina Zon op het land

 

 

Ook interessant: