SERIE

Met het onderzoeksprogramma SHARED SPACE levert Aorta een bijdrage aan de gezonde verstedelijking van Utrecht.

Utrecht staat – als snelst groeiende stad van Nederland – voor een grote uitdaging. Enerzijds wil de stad krachtig inzetten op economische groei en tegemoet komen aan de grote vraag naar woningen en voorzieningen. Anderzijds heeft Utrecht hoge ambities op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, gezondheid en gelijkwaardigheid en wil de stad anticiperen op toekomstige klimaatscenario’s. Dit betekent dat we straks met meer mensen gebruik maken van dezelfde ruimte. En dat we die ruimte voor meerdere doeleinden moeten inzetten. Het vraagt om slimme oplossingen bij het inrichten van de beschikbare woonruimte en openbare ruimte.

In 2016 is Shared Space van start gegaan. De komende jaren zetten we het programma voort en diepen we vraagstukken uit op deelthema’s en specifieke gebieden.


PARTNERS
Het programma SHARED SPACE #2016 is tot stand gekomen in samenwerking en met inspirerende bijdragen van vele organisaties en personen. Aorta werkt voor de realisatie van het programma onder andere samen met de Gemeente Utrecht (Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling), het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bouwinvest, Tauw, Synchroon, INBO, State of Flux, IABR, het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, Bartolomeus Gasthuis, Bureau Westerlengte, Design Academy, Design Innovation Group, Lint Landscape Architecture, Marco Broekman Urbanism, Research Architecture, HIK Ontwerpers, Wieneke van Muiswinkel.

FINANCIERS

Serie items