In het Stadsatelier geeft AORTA experimenteerruimte aan ontwerpers en andere deskundigen om scenario’s te schetsen die bijdragen aan de gezonde verstedelijking van Utrecht.

In het stadsatelier #2016 werkten zeven ervaren ontwerpers verschillende voorstellen uit voor de toekomstige ontwikkeling van Stadseiland (oa Merwedekanaalzone en Kanaleneiland).

Utrecht staat – als snelst groeiende stad van Nederland – voor een grote uitdaging. Enerzijds wil de stad krachtig inzetten op economische groei en tegemoet komen aan de grote vraag naar woningen en voorzieningen. Anderzijds heeft Utrecht hoge ambities op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, gezondheid en gelijkwaardigheid en wil de stad anticiperen op toekomstige klimaatscenario’s. Dit betekent dat we straks met meer mensen gebruik maken van dezelfde ruimte. En dat we die ruimte voor meerdere doeleinden moeten inzetten. Het vraagt om slimme oplossingen bij het inrichten van de beschikbare woonruimte en openbare ruimte.

In het Stadsatelier onderzochten twee ontwerpteams wat dit kan betekenen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Stadseiland, het stadsdeel gelegen tussen het Amsterdam Rijnkanaal en het Merwedekanaal, waarvan de gebieden Merwedekanaalzone en Kanaleneiland deel uitmaken. Hen is gevraagd om maatschappelijke vraagstukken te verbinden in een samenhangende strategie. De uitkomsten roepen op tot het loslaten van functie scheidingen, ruimte geven aan pionieren, inzetten van ontwerpend onderzoek, zoeken naar nieuwe allianties en systeemsprongen.

Deelnemers aan het Stadsatelier waren voor team Nieuw Stadseiland: Marco Broekman [Marco Broekman Urbanism Research Architecture], Gerwin de Vries [Lint Landscape Architecture],  Marije van Bork [HIK Ontwerpers], en voor team Mixed UP: Arnold Meijer [Inbo], Ellen Wilms [Tauw],Maria Hoogendijk [Gemeente Utrecht], Wieneke van Muiswinkel [Wieneke van Muiswinkel Radio, Film, Installaties].

Ben je benieuwd wat het atelier heeft opgeleverd? Download dan de presentatie:

Team Mixed Up!
Team Nieuw Stadseiland

Het stadsatelier THINK BIG! maakt deel uit van het onderzoeksprogramma SHARED SPACE! Daarmee levert Aorta een bijdrage aan de gezonde verstedelijking van Utrecht.Voor meer informatie over het gehele programma Shared Space, download dan de publicatie:

PUBLICATIE SHARED SPACE!


PARTNERS
Het programma SHARED SPACE #2016 is tot stand gekomen in samenwerking en met inspirerende bijdragen van vele organisaties en personen. Aorta werkt voor de realisatie van het programma onder andere samen met de Gemeente Utrecht (Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling), het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bouwinvest, Tauw, Synchroon, INBO, State of Flux, IABR, het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, Bartolomeus Gasthuis, Bureau Westerlengte, Design Academy, Design Innovation Group.

FINANCIERS

Ook interessant: