Over de duurzame ontwikkeling van de snel groeiende stad.

Op woensdag 25 januari 2017 vond de manifestatie SHARED SPACE! plaats. Een inspirerend programma voor iedereen die wil bijdragen aan een gezonde toekomst voor Utrecht. Met prikkelende sprekers, talkshows, debat, lezingen en gelegenheid tot uitwisseling tijdens een lopend diner.

Utrecht staat voor een grote uitdaging. De stad heeft over 25 jaar naar verwachting 70.000 meer inwoners dan nu. En Utrecht wil de gezondste stad van Nederland worden. Volledig energieneutraal of liever nog energie producerend. Een schone, groene stad waar iedereen welkom is.

Met het activiteitenprogramma SHARED SPACE! zocht Aorta in 2016 antwoord op de vraag wat dit betekent voor de inrichting van de stad. Waar kunnen we extra woningen bouwen? Voldoen bestaande woningtypologieën nog wel om alle doelgroepen te huisvesten? Hoe richten we de buitenruimte in? Wat is er nodig om in een bekende omgeving waardig oud te kunnen worden?

Tijdens de manifestatie presenteren de teams van twee StadsAteliers hun visies en ontwerpstrategieën die op deze vragen een antwoord geven. Er worden verbanden gelegd, idealen verwoord en visies aangescherpt, om daarmee handvatten te bieden voor de gezonde groei van de Utrecht naar 2040.


MIDDAGPROGRAMMA
ONTWERPEN VOOR ZORG IN DE WIJK

KEY NOTE
16.00 – 16.20 uur
Key note van Reimar von Meding over de uitdagingen die de vernieuwing van de zorg vraagt van zorgprofessionals, burgers, ondernemers en ruimtelijk ontwerpers.

DESIGN CARES
TALKSHOW
16.20 – 18.00 uur
Talkshow naar aanleiding van StadsAtelier Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis. Hoe kunnen de ruimtelijke inrichting van de omgeving en de wijkeconomie bijdragen aan het waardig ouder worden in de eigen leefomgeving?
Meer informatie >


DINERPROGRAMMA
LOPEND DINER

18.00 – 19.30 uur
Een gezonde vegetarische driegangenmaaltijd verzorgd door Maartje van Bree. Tijdens de maaltijd kunt u de pauzelezingen bijwonen. Eventuele allergieën graag per mail doorgeven (aorta@aorta.nu).

PAUZELEZINGEN
Pauzelezingen door Bettina van Santen (18.20 – 18.35 uur) en Steven Delva (19.00-19.15 uur)
FLITSINTERVIEWS
Twee jonge reporters vragen zich af hoe de stad – als tegenpool van de natuur – in verband kan worden gebracht met een gezond leven.
Meer informatie >>


AVONDPROGRAMMA
DESIGNING DILEMMAS

KEY NOTE
19.30-20.00 uur
Verfrissende key note van architectuurfilosoof Jacob Voorthuis over het streven naar gezonde verstedelijking. Wat vraagt gezonde verstedelijking van ons en van onze onderlinge relaties?

THINK BIG! STADSATELIER STADSEILAND
TALKSHOW
20.00-21.30 uur
In het StadsAtelier Think Big! onderzochten twee ontwerpteams wat gezonde verstedelijking kan betekenen voor de snel groeiende stad.


SHARED SPACE
Met het onderzoeksprogramma SHARED SPACE! levert Aorta een bijdrage aan de gezonde verstedelijking van Utrecht. In 2016 is SHARED SPACE van start gegaan.

PARTNERS
Het programma SHARED SPACE #2016 is tot stand gekomen in samenwerking en met inspirerende bijdragen van vele organisaties en personen. Aorta werkt voor de realisatie van het programma onder andere samen met de Gemeente Utrecht (Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling), het Ministerie van Binnenlandse Zaken Directie Bouwen en Energie, Bouwinvest, Tauw, Synchroon, INBO, State of Flux, IABR, het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, Bartholomeus Gasthuis, Bureau Westerlengte, Design Academy, Design Innovation Group, Lint Landscape Architecture, Marco Broekman Urbanism Research Architecture, HIK Ontwerpers, Wieneke van Muiswinkel.

FINANCIERS

25

Ook interessant: