Ben je benieuwd of juist bezorgd over wat de toekomst brengt? Enthousiast of juist kritisch? Scherp je kennis en beelden aan en kom naar de bijeenkomst ‘Stadswijk van de toekomst’.

Veel steden in Nederland zetten voormalige bedrijventerreinen binnen hun stadsgrenzen in, om nieuwe woningen te bouwen. Omdat de vraag groot is, net als de ambities op het gebied van energie, klimaat, circulaire economie en mobiliteit, wordt er naar nieuwe oplossingen gezocht. Ook in Utrecht neemt het inwoneraantal naar verwachting toe naar 460.000 in 2040. Een stevige opgave en een grote uitdaging voor alle wijken, voorzieningen en infrastructuur. Hoe ziet deze ‘stadswijk van de toekomst’ eruit?

Met ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’ geeft Utrecht aan waar zij voor staat: Een stad waar je prettig kunt wonen in een schone omgeving met zo min mogelijk overlast. Een omgeving die uitnodigt tot een gezonde levensstijl, aanzet tot beweging en levendig is door de recreatieve en culturele functies van de stad. Een stad waar ontmoeting vanzelfsprekend is. Waar duurzaamheid en groen de norm is. En waar we geld blijven verdienen.

De toekomst dichterbij
Na jaren van functiescheiding (waarbij wonen en werken op aparte plekken werden georganiseerd) worden nu wijken ontworpen waar wonen, werk en recreëren veel meer door elkaar lopen. Deze wijken worden hoogstedelijker (zoals een hogere dichtheid van woningen op hetzelfde opppervlak) dan we tot nu toe kennen, en functioneren op een andere manier. Hoe werkt dat, mengen van wonen, werken en voorzieningen in een hogere dichtheid? Welke nieuwe concepten hebben we nodig, bijvoorbeeld voor mobiliteit of het gebruik van de publieke ruimte. En hebben de stadsbewoners van de toekomst andere woonwensen. Wat is er nodig om deze stadswijken aantrekkelijk en leefbaar te maken? Hoe verplaatsen we ons? En wat betekent deze ontwikkeling voor de bestaande buurten eromheen?

Tijdens deze bijeenkomst brengen we de toekomst dichterbij. Aan de hand van een drietal deskundige presentaties nemen we je mee naar de potentie van de stadswijk van de toekomst. Ben je benieuwd of juist bezorgd over wat de toekomst brengt? Enthousiast of juist kritisch? Krijg je straks nieuwe buren of wil je er straks zelf gaan wonen? Scherp je kennis en beelden aan en kom naar de bijeenkomst ‘Stadswijk van de toekomst’. Iedereen is welkom!

Elisabeth van den Hoogen is moderator van de avond. Na elke presentatie is ruimte voor vragen en uitwisseling. Afsluitend is er een kort interview met wethouder Kees Diepeveen.

Programma:

Les Galerie des Machines, Ile de Nantes

Presentatie door Daan Zandbelt, rijksadviseur, over de leidende principes van de Ruimtelijk economische ontwikkelstrategie (REOS)advies Metro Mix. Gebieden met gemengd gebruik zijn cruciaal voor de leefbaarheid van de stad, zo stelt hij. Metro Mix is een advies over drie hoogstedelijke woon- werkmilieus die zich onderscheiden omdat ze ook de economie van de grootstedelijke regio’s versterken. Wat vraagt dat van deze gebieden? Daan Zandbelt gaat in op wat, waarom en hoe. En heeft bijvoorbeeld de Merwedekanaalzone deze mogelijkheden?

Hans Karssenberg van Stipo (adviesbureau op het gebied van stedelijke ontwikkeling), zet menselijke waarden voorop. We kunnen leren van goede voorbeelden die we al kennen. Welke ingrediënten hebben we nodig om wijken met een hoge dichtheid aantrekkelijk te maken om te wonen en te werken? Wat kun je doen in de publieke ruimte om ontmoeten te stimuleren en deze zo in te richten dat het aangenaam is om te verblijven. Wat betekent dat voor de functies op de begane grond, de relatie tussen wonen en werken, wat ervaar je als je er loopt en wat doen hoge dichtheden met je? Hoe maken we een wijk die leefbaar blijft en aantrekkelijk is voor iedereen!

Schiecentrale, foto Ossip van Duivenbode

Michiel van Loon van Mei architects werkt veel aan buurten want compacte en hechte buurten maken een gemengde wijk.  Michiel vertelt over de ontwerpprincipes achter gerealiseerde projecten Lloydkwartier Rotterdam, Kabeldistrict Delft, Fenixlofts Rotterdam, en de Verkenner in Utrecht. Het zijn projecten die ontworpen zijn voor mensen met verschillende achtergronden, uiteenlopende overtuigingen, interesses en leeftijden. Waar groen altijd onderdeel is van de plek en ontmoeting gestimuleerd wordt! En Mei wil een sterke relatie onderhouden met de mensen die er daadwerkelijk gaan wonen, werken en verblijven. Hoe dat uitpakt ziet u in de gerealiseerde projecten.

AORTA organiseert deze bijeenkomst op verzoek van de gemeente Utrecht. Studio Ronald van der Heide zal van de avond een infographic maken en Martine Bakker schrijft een blog. Beide zijn nadien op deze website te lezen.

Ook interessant: