SERIE

In een serie lectures over de toekomst van onze leefomgeving ontrafelen we de uitdagingen van de stad van morgen.

De aantrekkingskracht van stad zet onverminderd door. Utrecht verwacht in de aankomende 15 jaar naar 400.000 inwoners te groeien. We wonen en werken straks met ruim 50.000 meer mensen in dezelfde ruimte. Tegelijkertijd staat de leefomgeving voor andere grote uitdagingen. Ons klimaat verandert. We krijgen te maken met extreem hete dagen, piekbuien en lange periodes van droogte. Onze infrastructuur van waterwegen, riolering en stadsnatuur is daarop niet ingericht. De stad wil in korte tijd energieneutraal zijn, haar CO2 uitstoot minimaliseren en met duurzame bronnen onze huizen en gebouwen verwarmen en van elektriciteit voorzien. De afvalstromen moeten drastisch omlaag om onze footprint op de aardbol te verkleinen. En hoe zorgen we in deze opgaven dat ook iedereen in de stad mee komt? In een serie lectures over de toekomst van onze leefomgeving ontrafelen we de uitdagingen van de stad van morgen.

De grote vraag naar goede woningen, onze kwaliteitseisen voor de woon- en werkomgeving en een veranderend klimaat dwingen de stad en haar inwoners om belangrijke keuzes te maken. Keuzes over woningbouw: op welke plekken gaan we bouwen, voor wie, hoe compact en hoe hoog? Keuzes over de openbare ruimte: hoe zorgen we voor buitenruimten die voor iedereen bereikbaar en toegankelijk is en die extreme weeromstandigheden kan doorstaan? Keuzes over de energievoorziening: wat is er nodig voor 100% duurzame energie? En keuzes over onze afvalstromen: kunnen we deze ondanks de groei van de stad terugbrengen tot een minimum?

Programma
#1 Positive Energy [dinsdag 11 september]
#2 Climate Kick [woensdag 26 september]
#3 Zero Waste [woensdag 17 oktober]
#4 Who Owns the City [dinsdag 13 november]
#5 Kansen voor de naoorlogse wijken [dinsdag 11 december]
#6 Let’s dense! [dinsdag 22 januari]


Dit programma is een initiatief van AORTA mede mogelijk gemaakt door:

Serie items