Stationsgebied What’s Next?! [TALK]

Beurskwartier / beeld Gemeente Utrecht

Het Informatiecentrum Stationsgebied is tijdens de Dag van de Architectuur tussen 10:00 – 13:00 geopend. Maquettes en film geven een beeld van het Station en omgeving in 2030.

Tussen 10:30-12:00 worden diverse presentaties gegeven:

10:30 // Marlies de Nijs, stedenbouwkundige Stationsgebied Utrecht over het plan (omgevingsvisie) voor het nieuw te ontwikkelen deel van het centrum: Het Beurskwartier en het Lombokplein.
Op de plek waar nu vooral auto’s rijden, het Westplein, en auto’s parkeren, P1 en P3 van Jaarbeurs komt een nieuwe wijk: een autoluw, groen en hoogstedelijk centrumgebied, naast Utrecht Centraal. Marlies neemt je mee in de plannen, onder andere hoe de gemeente de ambities op het gebied van gezonde en duurzame verstedelijking wil gaan realiseren.

11:00 // Marco Broekman, stedenbouwkundige en eigenaar van marco.broekman urbanism research architecture, over het ontwerpend onderzoek “Circulair Beurskwartier”. Het team van marco.broekman en LINT heeft in een korte periode een visie ontwikkeld op het Beurskwartier vanuit het thema circulaire economie, in het Living Lab van ministerie van Infrastructuur en Milieu, ministerie van Economische Zaken, gemeente Utrecht en provincie Utrecht. Door middel van verschillende werkateliers met opdrachtgevende partijen, visiting critics, ontwerpers en andere stakeholders werd een ‘second opinion’ geven op de ontwikkelde structuurvisie Beurskwartier. Marco gaat in op het belang van de circulaire economie voor dit gebied en toont de belangrijkste resultaten. Circulair Beurskwartier bestaat uit een viertal ruimtelijke strategieën die  tot doel hebben om de zichtbaarheid en verweving van de circulaire economie in het dagelijkse leven van bezoekers, bewoners en werknemers in het gebied te vergroten, en daar mee gedragsverandering te stimuleren. Er zijn plekken bedacht in het gebied waar koffieprut uit het gebied wordt verwerkt tot oesterzwammen, groene gevels op de Jaarbeurs, met hopbeplanting voor het “Beursbier” en plekken waar spullen worden gerepareerd en gerecycled. Belangrijk  is, dat er ruimte voor wordt gereserveerd in de gebouwen zelf én in de openbare ruimte.

11:30 // Richard Pelgrim, Urban Futures Studio, over de opbrengst van de prijsvraag Post Fossil City: een ontwerpwedstrijd over de toekomst van de stad zonder fossiele brandstoffen. Tijdens de Dag van de Architectuur te zien in het Stadskantoor in Utrecht. We leren uit deze ontwerpwedstrijd het belang van tastbare en voelbare toekomstbeelden. Daarnaast is de ontwerpwedstrijd ook een unieke poging tot samenwerking tussen onderzoek, beleid, en ontwerp – een belangrijke coalitie in het samen maken van duurzame en toekomstbestendige steden.

 

ZA 17 juni | 10:30 – 12:30 uur | Stadskantoor | Stadsplateau 1 |

 

Aanmelden

Zonder passe-partout toegankelijk!

 

terug naar programmaoverzicht #DVDA2017

 


Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met