Stationsgebied, Interval! [WALK]

Paviljoen pOp / foto Lawrence Matthews

Er staat de komende jaren veel te gebeuren aan de westzijde van het Stationsgebied! Wat is er mogelijk in de tussentijd? Diverse partijen hebben kleinschalige initiatieven ontplooid. Aan hen het woord:

Kleinschalige Placemaking Stationsgebied Lombokplein Stichting Maanzaad de oprichter en bouwer van Paviljoen pOp op het Westplein heeft zich, vanaf de aftrap van placemaking in het stationsgebied op 17 mei 2017, de taak gesteld om steun te geven en op te roepen voor kleinschalige placemaking initiatieven op het Westplein/Lombokplein. Ze beperken de aandacht bewust tot dit deelgebied en de kleinschalige niches in het stationsgebied.

Mede door de activiteiten vanaf 2013 is het Westplein/Lombokplein van een pioniersgebied naar een experimenteer gebied ontwikkeld. Experimenteer gebied Lombokplein klinkt goed, maar kan zomaar omslaan naar een onbestemde anonieme plek waarop aannemers en de gemeente hun ruimteproblemen kunnen oplossen. Denk maar aan opslagplaatsen van aannemers en de plaatsing van de tijdelijke fietsenstalling. Er zijn afspraken nodig over geld, timing en ruimte om projecten in dit gebied te laten slagen. Het is belangrijk om een openbare aankondiging en uitlokking van de kleinschalige ‘Placemaking met een Lombok karakter’ uit te geven. De placemaking voor kleinschalige projecten kan beginnen met tijdelijke huisvesting, met als doel om later in het gebied een plek aan de plinten van de nieuwe gebouwen te krijgen. Een rondleiding door het gebied met Marij Nielen van Stichting Maanzaad.

Groene bouwhekken Jaarbeursplein / Makelaars v/d Tussentijd

Ontwikkeling en de Tussentijd  Makelaars van de Tussentijd is een samenwerkingsverband uit Utrecht. Ze zijn sinds 2012 werkzaam, onder het motto “We willen samen genieten van een stad, ook van de stukken die nog niet af zijn”. Het is een groep van in totaal acht professionals op het gebied van stedenbouw, architectuur, planologie, projectontwikkeling, culturele evenementen, beeldende kunst, horeca en communicatie. “Ons team is gegrepen door de stad”, licht trekker Akkermans enthousiast toe. “Het is bijzonder dat bij een project een aparte functie komt voor transitiemanagement. Liever niet wachten op ‘de toekomst’, maar samen aan de slag in de tussentijd.’

De Makelaars van de Tussentijd werken momenteel aan enkele tijdelijke interventies met diverse ontwerpers (Autobahn en HIK) in het Stationsgebied, Smakkelaarsveld en Moreelsepark. Zij laten dit tijdens een expeditie Tussentijd tijdens de Dag van de Architectuur zien. Wat gebeurt er nu en wat is er nog mogelijk in de toekomst tijdens de hele ontwikkeling van het gebied? Een rondleiding door het gebied met de Makelaars van de Tussentijd.

ZA 17  juni | Rondleidingen Starttijden 10:00 en 12:00 | Stadskantoor | Stadsplateau 1 |

 

Aanmelden rondleiding 10:00 – Maandzaad

Aanmelden rondleiding 10:00 – Makelaars van de Tussentijd

Aanmelden rondleiding 12:00 – Maandzaad

Aanmelden rondleiding 12:00 – Makelaars van de Tussentijd

Weekend Passe-Partout [voor alle activiteiten geldig]

 

terug naar programmaoverzicht #DVDA2017

 


Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met