Straatbeelden

Educatief programma voor het basisonderwijs over de leefomgeving en media

Wat is de geschiedenis van onze wijk? Wat vind ik een fijne plek in de buurt om te spelen? Hoe maken we onze buurt mooier en veiliger? Kan ik zelf ontwerpen aan mijn leefomgeving? Hoe kan technologie de vervuiling van onze aardbol tegengaan?

Met speelse en interactieve opdrachten maken kinderen kennis met de eigen leefomgeving [van schoolplein tot wereld]. Zelf ontwerpen aan de toekomst van de buurt en de wereld is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma.

Creatief Vermogen laat kinderen schitteren!
Het lesprogramma Straatbeelden van AORTA en Click F1 wordt ontwikkeld in samenwerking met vijf Utrechtse basisscholen [De Blauwe Aventurijn, OBS Pieterskerkhof, de Boomgaard, de Fakkel en de Odyssee] en is onderdeel van de Utrechtse open leerlijn Creatief Vermogen.

Drie leerlijnen
Straatbeelden bestaat uit drie doorlopende leerlijnen [verleden – heden – toekomst]. Elke leerlijn is opgebouwd uit een serie lessen per leerjaar (groep 1 tot en met groep 8) met een vaste lesopbouw [oriënteren – onderzoeken – ontwerpen – presenteren – reflecteren], waarbij de leefwereld per leerjaar vergroot wordt [school – plein – straat – buurt – wijk – stad – wereld] en telkens andere creatieve vaardigheden worden getraind met uiteenlopende media- en ontwerptools [fotografie – krant maken – filmen – website maken – werken met 2D en 3D ontwerpprogramma’s – 3D printen – maquettes maken]. De lessen van Straatbeelden sluiten goed aan bij het curriculum van de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en is geinspireerd op lesmethoden die werken met meervoudige intelligentie.

De leerlijnen kunnen in zijn geheel worden uitgevoerd of in onderdelen. Ze kunnen ook worden samengevoegd tot één lesprogramma. Het programma kan geheel zelfstandig worden uitgevoerd door de leerkracht, of (deels) onder begeleiding van een Straatbeelden-coach.

Interesse?
Straatbeelden kan op elke school worden ingezet. Samen met de schooldirectie en leerkrachten ontwikkelen wij een programma dat aansluit op het curriculum van de school. Neem gerust contact met ons op om te bespreken of Straatbeelden past bij jouw school: tel. 030-2321686 of aorta@aorta.nu.

AORTA en ClickF1 zijn partners van het netwerk Creatief Vermogen Utrecht.

logo Creatief Vermogen