Create Your City Challenge

Create Your City Challenge is een ontwerpwedstrijd waarin onderzoek en ontwerp voor een duurzaam toekomstig stedelijk gebied centraal staat.

De opdracht waar de leerlingen aan werken, is een realistische ontwikkelopgave in de stad en wordt verstrekt door een externe opdrachtgever. Per klas wordt een totaalontwerp gemaakt voor het gebied dat eind van de week gepitcht wordt aan de opdrachtgever. Welke klas heeft het meest originele duurzame plan dat tevens voldoet aan de randvoorwaarden die door de opdrachtgever gesteld zijn?

De ontwerpchallenge bestaat uit een lesprogramma dat een hele schoolweek bestrijkt. Het lesprogramma wordt deels begeleid door een ontwerpcoach en deels zelfstandig uitgevoerd door docenten.

De week start met een kick-off op de locatie. Daarna werkt de klas afwisselend plenair en in kleine teams aan onderzoek, visievorming, ontwerp en marketing van het toekomstige stedelijke gebied. Aan het eind van de week wordt het totaalplan gepitcht aan de opdrachtgever.

Create Your City Challenge sluit aan bij het curriculum van de creatieve vakken en de vakken Aardrijkskunde en Economie en Management en kan vakoverstijgend worden aangeboden. Het programma kan worden uitgevoerd door een of meerdere klassen tegelijk. Het lesprogramma is geschikt voor de bovenbouwklassen van het voortgezet onderwijs.

Uitgelicht

In 2019 heeft het Amadeus Lyceum een plan gemaakt voor de Merwedekanaalzone, deelgebied 4. Enthousiaste reacties van de leerlingen, school én de jury projectmanagers Karin van der Weele en Ron te Veldhuis van de gemeente Utrecht. Het resultaat mag er zijn!

Interesse?
Neem gerust contact met ons op om te bespreken of Create Your City Challenge past bij jouw school: tel. 030-2321686 of aorta@aorta.nu.