Overvecht ligt langs de rivier de Vecht. Maar de rivier en haar oevers zijn nauwelijks zichtbaar. De Vecht kan en moet meer betekenis krijgen voor de wijk. 15 november start het atelier Kracht van [Over]vecht met een expeditie en inspiratiesessie.

WATER EN GROEN WORDT BELANGRIJKER
De Vecht kan zoveel meer zijn dan waterafvoer van de stad. Een groene en waterrijke omgeving nodigt uit om naar buiten te gaan, te bewegen, uit te rusten of mensen te ontmoeten. De Vechtzone wordt ook belangrijker omdat het steeds vaker extreem hard zal gaan regenen.  De Vechtzone kan dan grote hoeveelheden water uit de wijk opvangen en afvoeren. Water en groen geven verkoeling op extreem warme dagen, die in de toekomst vaker voor komen. Ook kan de Vechtzone een rol spelen bij het opwekken van schone energie voor de wijk Overvecht. Energie opgewekt door wind, zon, aardwarmte of hergebruik van restwarmte.

AORTA heeft het initiatief genomen voor een stadsatelier om de potentie van de Vecht voor Overvecht in kaart te brengen en krachtig te verbeelden. Tijdens een aantal atelierbijeenkomsten verkennen drie stedenbouwkundige en landschappelijke ontwerpbureaus samen met gebiedsexperts de kansen die de Vecht biedt op de genoemde terreinen. De ontdekkingen en de verbanden komen samen in schetsen, kaartbeelden en doorkijken. De kansenkaart die zo ontstaat brengt ideeën samen die kunnen bijdragen aan een gezonde leefomgeving; groen, sociaal, met schone energie, en voorbereid op extreme weerscenario’s. De gemeente Utrecht ondersteunt het initiatief en wil de resultaten gebruiken om een toekomstvisie voor de Vechtzone te ontwikkelen, samen met bewoners, eigenaren en gebruikers. De kansenkaart is een startpunt voor het gesprek hierover.

WAT GAAN WE DOEN?
Een team van jonge ontwerpers en adviseurs werken van november 2017 t/m februari 2018 onder leiding van een ateliermeester aan een kansenkaart voor de Vechtzone. Kan deze groen-blauwe corridor tussen binnenstad en buitengebied meer betekenis krijgen voor de wijk Overvecht? Drie koppels werken één van de drie thema’s verder uit: ‘gezond en sociaal’, ‘water en klimaat’, ‘energie en circulair’. De teams worden bijgestaan door betrokken organisaties, bewoners en ondernemers uit de omgeving.

Je bent welkom om met ons mee te denken tijdens een aantal activiteiten.

Bertha Mullerschool aan de Costa Ricadreef. Foto Het Utrechts Archief

PROGRAMMA MEETUP 1
WOENSDAG 15 NOVEMBER

13.00 – 15.30 uur
Expeditie langs de Vecht onder leiding van Fred Bransen [programmamanager ruimtelijke kwaliteit, Tauw]. Een interactieve expeditie waarin we op zoek gaan naar sterke en zwakke plekken in het gebied. We zijn benieuwd naar je ervaringen en belevingen.

16.00 – 18.30 uur
Presentaties en discussie. Tijdens de bijeenkomst komen – onder leiding van Daniëlle Arets – gebiedsdeskundigen aan het woord met kennis op het gebied van historie, ecologie, waterbeheersing, energie en sociale dynamiek. Daarna gaan we in gesprek met bewoners en gebruikers van het gebied. De bijeenkomst is een goede start voor de teams die aan de slag gaan met de kansenkaart.

Een artikel naar aanleiding van de eerste meetup op woensdag 15 november kun je hier lezen.

GEBIED
Het gebied dat we in kaart brengen wordt begrensd door de Vecht – Spoorviaduct – Brailledreef, Pampadreef – Boliviadreef – Costa Ricadreef  – San Cristobaldreef – Tweede polderweg – Slotlaan. De verbinding van de Vechtzone met wijken en buitengebied is onderdeel van het onderzoek.

TEAM
Het team bestaat uit landschapsontwerpers Eek van der Krogt [Flux Landscape Architecture] en Simon Verbeeck [Lola Landscape Interventions], stedenbouwkundig ontwerper Sven van Oosten [Buro MA.AN], adviseur water en [geo]hydrologie Mark de Weerd [Tauw], adviseur ruimtelijke ontwikkeling en klimaatadaptatie Joris Viscaal [Tauw], adviseur energie, materialenstromen en circulaire economie Jacob Verhaart [Except] en adviseur sociaal en duurzaam ondernemerschap Robbert Maas [SOON]. Het team staat onder de bezielde leiding van landschapsarchitect en adviseur Jandirk Hoekstra [H+N+S Landschapsarchitecten].

Het programma Kracht van [Over]vecht is een initiatief van AORTA op verzoek van de gemeente Utrecht [dienst Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling en Wijkbureau Overvecht]. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Eveline Paalvast [epaalvast@aorta.nu] en Rianne Pruis [rpruis@aorta.nu] van AORTA via 030-2321686.

Het programma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Gemeente Utrecht en Tauw.

Ook interessant: