Overvecht ligt langs de Vecht. Maar de rivier en haar oevers zijn nauwelijks zichtbaar. In deze meetup presenteert het team haar eerste verkenningen en denkrichtingen en gaan we hierover in gesprek.

Een team van jonge ontwerpers en adviseurs werken van november 2017 t/m februari 2018 onder leiding van een ateliermeester aan een kansenkaart voor de Vechtzone. Kan deze groen-blauwe corridor tussen binnenstad en buitengebied meer betekenis krijgen voor de wijk Overvecht? Drie koppels werken één van de drie thema’s verder uit: ‘gezond en sociaal’, ‘water en klimaat’, ‘energie en circulair’. Het team wordt gaadviseerd door betrokken organisaties, bewoners en ondernemers uit de omgeving.

In de tweede meet up presenteert het team haar eerste bevindingen en mogelijke toekomstrichtingen. Vervolgens gaan we hierover in gesprek aan drie thematische gesprekstafels. Wij nodigen betrokken bewoners, ondernemers en organisaties uit om hieraan deel te nemen. Ook worden een aantal deskundigen gevraagd te reageren op de bevindingen van het team.

BIJEENKOMST 10 JANUARI
De afgelopen weken heeft het team zich verdiept in de onderwerpen die tijdens de eerste bijeenkomst besproken zijn. AORTA heeft het team gevraagd scenario’s te verbeelden waarbij de Vechtzone meer positieve betekenis krijgt  voor de wijk Overvecht – waarbij ook rekening wordt gehouden met toekomstige klimaatontwikkelingen en de ambities om over te stappen op schone energiebronnen en afvalstromen te minimaliseren. In een aantal scenario’s blikken we vooruit op een verdere toekomst, om vervolgens de stappen te beschrijven die we nu kunnen zetten om daarop in te spelen.

Het team heeft een aantal denkrichtingen uitgewerkt voor een kansenkaart voor de Vechtzone in relatie tot de wijk Overvecht. De ideeën die het team verder wil onderzoeken leggen we op 10 januari aan je voor. Na de presentatie van het team gaan we aan thematafels met elkaar in gesprek. Wat zijn goede voorstellen en wat juist niet? Wat zijn ideeën om verder aan te scherpen en uit te werken? Wat mist er?

PROGRAMMA
15.15 uur Inloop
15.30 uur Presentaties denkrichtingen voor de kansenkaart door het team onder leiding van Jandrik Hoekstra
16.30 uur In gesprek aan de thematafels
17.30 uur Plenaire terugkoppeling. Wat is er opgehaald aan de thematafels?
18.00 uur Einde

THEMATAFELS
Gezond en Sociaal
Hoe kunnen we gebruik en beleving van de Vecht en Vechtzone positief versterken? Op welke manier kunnen we de relatie met de wijk Overvecht verbeteren?
Water en Klimaat
Wat is de betekenis van het water in Overvecht? Hoe kunnen we het water beter benutten? Wat zijn de te verwachte gevolgen van toekomstige klimaatveranderingen (wateroverlast, hitte en droogte) voor de wijk Overvecht en hoe kunnen we daarop inspelen?
Energie en Circulair
Met welke tendensen op het gebied van energie en circulaire economie moeten we rekening houden bij ruimtelijke ontwikkelingen in de Vechtzone? Welke kansen zijn er voor verduurzaming van energie en duurzaam bouwen?

DESKUNDIGEN
AORTA heeft een aantal deskundigen gevraagd tijdens de bijeenkomst een reactie te geven op de denkrichtingen van het team. Dit zijn: Marianne Lensink [programmamanager kwaliteit openbare ruimte en klimaatadaptie, Gemeente Utrecht], Paul Achterberg [landschapsarchitect Atelier QUADRAT, deskundige ontwerpprincipes naoorlogse wijken], Sander Rombout [tuin- en landschapsarchitect Copijn, landschapsarchitecten en boomspecialisten], Emile Revier [partner en architect Posad, Spatial Strategies].

OVER HET ATELIER KRACHT VAN [OVER]VECHT
De Vecht kan zoveel meer zijn dan waterafvoer van de stad. Een groene en waterrijke omgeving nodigt uit om naar buiten te gaan, te bewegen, uit te rusten of mensen te ontmoeten. De Vechtzone wordt ook belangrijker omdat het steeds vaker extreem hard zal gaan regenen. De Vechtzone kan dan grote hoeveelheden water uit de wijk opvangen en afvoeren. Water en groen geven verkoeling op extreem warme dagen, die in de toekomst vaker voor komen. Ook kan de Vechtzone een rol spelen bij het opwekken van schone energie voor de wijk Overvecht. Energie opgewekt door wind, zon, aardwarmte of hergebruik van restwarmte.

AORTA heeft het initiatief genomen voor een stadsatelier om de potentie van de Vecht voor Overvecht in kaart te brengen en krachtig te verbeelden. Tijdens een aantal atelierbijeenkomsten verkennen drie stedenbouwkundige en landschappelijke ontwerpbureaus samen met gebiedsexperts de kansen die de Vecht biedt op de genoemde terreinen. De ontdekkingen en de verbanden komen samen in schetsen, kaartbeelden en doorkijken. De kansenkaart die zo ontstaat brengt ideeën samen die kunnen bijdragen aan een gezonde leefomgeving; groen, sociaal, met schone energie, en voorbereid op extreme weerscenario’s. De gemeente Utrecht ondersteunt het initiatief en wil de resultaten gebruiken om een toekomstvisie voor de Vechtzone te ontwikkelen, samen met bewoners, eigenaren en gebruikers. De kansenkaart is een startpunt voor het gesprek hierover.

TEAM
Het team bestaat uit landschapsontwerpers Eek van der Krogt [Flux Landscape Architecture] en Simon Verbeeck [Lola Landscape Interventions], stedenbouwkundig ontwerper Sven van Oosten [Buro MA.AN], adviseur water en [geo]hydrologie Mark de Weerd [Tauw], adviseur ruimtelijke ontwikkeling en klimaatadaptatie Joris Viscaal [Tauw], adviseur energie, materialenstromen en circulaire economie Jacob Verhaart [Except] en adviseur sociaal en duurzaam ondernemerschap Robbert Maas [SOON]. Het team staat onder de bezielde leiding van landschapsarchitect en adviseur Jandirk Hoekstra [H+N+S Landschapsarchitecten].

Het programma Kracht van [Over]vecht is een initiatief van AORTA op verzoek van de gemeente Utrecht [dienst Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling en Wijkbureau Overvecht]. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Eveline Paalvast [epaalvast@aorta.nu] en Rianne Pruis [rpruis@aorta.nu] van AORTA via 030-2321686.

Het programma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Gemeente Utrecht en Tauw.

Ook interessant: