In deze laatste meetup presenteert AORTA de kansenkaart voor Overvecht en de Vechtzone. De kansenkaart brengt in beeld hoe de wijk zich de komende jaren kan voorbereiden op toekomstige uitdagingen.

Gedurende enkele maanden onderzocht een team van ontwerpers en adviseurs scenario’s waarbij de Vechtzone meer positieve betekenis krijgt voor de wijk Overvecht. Hierbij werd rekening gehouden met de sociale betekenis, toekomstige klimaatontwikkelingen, de ambities om over te stappen op schone energiebronnen en afvalstromen te minimaliseren. Kan de Vechtzone als groen-blauwe corridor tussen binnenstad en buitengebied meer betekenis krijgen voor de wijk Overvecht? Het team dat hier onderzoek naar deed was onderverdeeld in drie koppels, die ieder een thema uitwerkten: ‘gezond en sociaal’, ‘water en klimaat’, ‘energie en circulair’. Het team werd geadviseerd door betrokken organisaties, bewoners en ondernemers uit de omgeving.

Opvallend is de veelbelovende positie van de wijk in stad en landschap en de sterke karaktertrekken. Ook zagen we dat Overvecht in het licht van klimaatverandering en energietransitie robuuster en weerbaarder kan worden. We zien een ‘kantel’-proces voor ons. Gedragen door de schouders in de wijk wordt Overvecht beter verbonden aan de omgeving met een minder centrale plek voor de auto. De publieke ruimte wordt bruikbaarder en rijker geschakeerd. De wijk wordt zachter en er is meer aanleiding voor contact en beweging. Er is voor meer wat wils en er wordt een nieuwe schaal geïntroduceerd: die van het overzichtelijke, behapbare en het ‘dichterbij’.

In de laatste meetup onder leiding van Danielle Arets presenteert het team de kansenkaart met toekomstrichtingen voor de Vechtzone. Vervolgens gaan we hierover in gesprek. Welke kansen moeten we aangrijpen om de potentie van de Vechtzone beter te benutten voor de wijk? Wat is daarvoor nodig? En wie moet daarin het voortouw nemen? AORTA nodigt betrokken bewoners, ondernemers, organisaties en gebiedsdeskundigen uit deel te nemen. De opbrengsten van deze bijeenkomst verwerkt AORTA samen met de kansenkaart in een online publicatie.

OVER HET ATELIER KRACHT VAN [OVER]VECHT
De Vecht kan zoveel meer zijn dan waterafvoer van de stad. Een groene en waterrijke omgeving nodigt uit om naar buiten te gaan, te bewegen, uit te rusten of mensen te ontmoeten. De Vechtzone wordt ook belangrijker omdat het steeds vaker extreem hard zal gaan regenen. De Vechtzone kan dan grote hoeveelheden water uit de wijk opvangen en afvoeren. Water en groen geven verkoeling op extreem warme dagen, die in de toekomst vaker voor komen. Ook kan de Vechtzone een rol spelen bij het opwekken van schone energie voor de wijk Overvecht. Energie opgewekt door wind, zon, aardwarmte of hergebruik van restwarmte.

AORTA heeft het initiatief genomen voor een stadsatelier om de potentie van de Vecht voor Overvecht in kaart te brengen en krachtig te verbeelden. Tijdens een aantal atelierbijeenkomsten verkennen drie stedenbouwkundige en landschappelijke ontwerpbureaus samen met gebiedsexperts de kansen die de Vecht biedt op de genoemde terreinen. De ontdekkingen en de verbanden komen samen in schetsen, kaartbeelden en doorkijken. De kansenkaart die zo ontstaat brengt ideeën samen die kunnen bijdragen aan een gezonde leefomgeving; groen, sociaal, met schone energie, en voorbereid op extreme weerscenario’s. De gemeente Utrecht ondersteunt het initiatief en wil de resultaten gebruiken om een toekomstvisie voor de Vechtzone te ontwikkelen, samen met bewoners, eigenaren en gebruikers. De kansenkaart is een startpunt voor het gesprek hierover.

TEAM
Het team bestaat uit landschapsontwerpers Eek van der Krogt [Flux Landscape Architecture] en Simon Verbeeck [Lola Landscape Interventions], stedenbouwkundig ontwerper Sven van Oosten [Buro MA.AN], adviseur water en [geo]hydrologie Mark de Weerd [Tauw], adviseur ruimtelijke ontwikkeling en klimaatadaptatie Joris Viscaal [Tauw], adviseur energie, materialenstromen en circulaire economie Jacob Verhaart [Except] en adviseur sociaal en duurzaam ondernemerschap Robbert Maas [SOON]. Het team staat onder de bezielde leiding van landschapsarchitect en adviseur Jandirk Hoekstra [H+N+S Landschapsarchitecten].

Het programma Kracht van [Over]vecht is een initiatief van AORTA op verzoek van de gemeente Utrecht [dienst Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling en Wijkbureau Overvecht]. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Eveline Paalvast [epaalvast@aorta.nu] en Rianne Pruis [rpruis@aorta.nu] van AORTA via 030-2321686.

Het programma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Gemeente Utrecht en Tauw.

Ook interessant: