In een serie lectures over de toekomst van onze leefomgeving ontrafelen we de uitdagingen voor de stad van morgen. In de tweede aflevering verkennen we de ruimtelijke impact van de energierevolutie.

De aantrekkingskracht van stad zet onverminderd door. Utrecht verwacht in de aankomende 15 jaar naar 400.000 inwoners te groeien. We wonen en werken straks met ruim 50.000 meer mensen in dezelfde ruimte. Tegelijkertijd staat de leefomgeving voor andere grote uitdagingen. Ons klimaat verandert. We krijgen te maken met extreem hete dagen, piekbuien en lange periodes van droogte. Onze infrastructuur van waterwegen, riolering en stadsnatuur is daarop niet ingericht. De stad wil in korte tijd energieneutraal zijn, haar CO2 uitstoot minimaliseren en met duurzame bronnen onze huizen en gebouwen verwarmen en van elektriciteit voorzien. De afvalstromen moeten drastisch omlaag om onze footprint op de aardbol te verkleinen. En hoe zorgen we in deze opgaven dat ook iedereen in de stad mee komt?

#2 Positive Energy
Een ding is zeker: we moeten naar een alternatief voor fossiele brandstof. Energie uit aardgas, kolen en olie loopt op z’n eind. Alternatieven zijn elektriciteit uit wind en zon en warmte via warmte/koude opslag, maar ook aardwarmte of restwarmte uit industrie of ons rioleringssysteem. Wat is de impact van de energietransitie op onze leefomgeving? Hoe kan ontwerp bijdragen aan een logische en vriendelijke inpassing van duurzame energie? In deze lecture maken we een verkenningstocht naar de ruimtelijke gevolgen van de energierevolutie. Drie korte presentaties nemen ons mee naar de mogelijkheden, en we gaan met elkaar in gesprek we hoe deze opgave samen kunnen oppakken.

Inside-Out | Mex architects

Frank Stedehouder van Mex architects presenteert het Inside-Out modulair renovatiesysteem waarmee hoogbouwflats uit de jaren 60-70 kunnen worden gerenoveerd naar energieleverend. Opdrachtgever Stichting Bo-Ex test nu in een consortium van diverse partijen een prototype van het ontwerp. Is het te combineren, een hoge energie-ambitie en esthetische kwaliteit behouden of zelfs verbeteren in bestaande hoogbouw?

HAUT | Team V

Do Janne Vermeulen van Team V presenteert haar ontwerp voor de 21 verdiepingen tellende houten Amsterdamse hybride woontoren HAUT met energie-opwekkende gevels. Ontwikkeld in opdracht van Lingotto en uitgewerkt met ingenieursbureau Arup. Wie en wat zorgt ervoor dat het ontwikkelen van een energieneutrale woontoren de centrale opgave wordt?

Lieflandpark | Heren5

Jeroen Atteveld van Heren 5 bespreekt zijn ontwerpen in Utrecht voor Leeuweplaats en Lieflandpark. De ontwerpen zijn gebaseerd op het bekende trias-energetica, met een laag verbruik, terugwinning en opwekking van duurzame energie. Als we naar de stad van morgen kijken, hoe kunnen we de energieopgave nog beter integreren in het ontwerp en daarmee in de ruimtelijke kwaliteiten van onze nieuwbouwwijken?

De lecture wordt gemodereerd door Danielle Arets, associate lector journalistiek en innovatie Fontys Hogeschool en Design Academy Eindhoven. Na iedere presentatie gaan we in gesprek op welke manier ontwerp bijdraagt aan de energietransitie. In de huidige discussie lijkt de ruimtelijke kwaliteit niet van belang, maar eerder wie is er aan zet is en wie betaalt in de energietransitie. Kunnen we via ontwerp niet juist alternatieve wegen bewandelen. Kan ontwerp de sleutel zijn om samen de ruimtelijke kwaliteit vast te stellen, om van daaruit verantwoordelijkheden te bepalen?

We hebben een aantal mensen uit de praktijk gevraagd om ook mee te denken met hun kennis en ervaring. Dat zijn wethouder Lot van Hooijdonk, Gemeente Utrecht, Rolf van der Weiden, Manager Strategie en Beleid van stichting Bo-Ex, Patrick van Bladel regiomanager Utrecht bij Synchroon en Anne-Jo Visser, Programmamanager Energie bij de Gemeente Utrecht.

Voorafgaand aan deze avond publiceert DUIC een interview met wethouder Lot van Hooijdonk en architect Jeroen Atteveld.


Dit programma is een initiatief van AORTA mede mogelijk gemaakt door:

Ook interessant: