In een serie lectures over de toekomst van onze leefomgeving ontrafelen we de uitdagingen voor de stad van morgen. In de tweede aflevering verkennen we de ruimtelijke impact van de energierevolutie voor onze leefomgeving.

De aantrekkingskracht van stad zet onverminderd door. Utrecht verwacht in de aankomende 15 jaar naar 400.000 inwoners te groeien. We wonen en werken straks met ruim 50.000 meer mensen in dezelfde ruimte. Tegelijkertijd staat de leefomgeving voor andere grote uitdagingen. Ons klimaat verandert. We krijgen te maken met extreem hete dagen, piekbuien en lange periodes van droogte. Onze infrastructuur van waterwegen, riolering en stadsnatuur is daarop niet ingericht. De stad wil in korte tijd energieneutraal zijn, haar CO2 uitstoot minimaliseren en met duurzame bronnen onze huizen en gebouwen verwarmen en van elektriciteit voorzien. De afvalstromen moeten drastisch omlaag om onze footprint op de aardbol te verkleinen. En hoe zorgen we in deze opgaven dat ook iedereen in de stad mee komt?

#2 Positive Energy
Een ding is zeker: we moeten toewerken naar een alternatief voor fossiele brandstof. Energie uit aardgas, kolen en olie loopt op z’n eind. Alternatieven zijn elektriciteit uit wind en zon en warmte via warmte/koude opslag, maar ook aardwarmte of restwarmte uit industrie of ons rioleringssysteem. Welke impact heeft 100% duurzame energie op onze leefomgeving? Op welke mix van bronnen gaat Utrecht inzetten? Kunnen we het helemaal zelf? Of hebben we de regio, of de Noordzee nodig om helemaal duurzaam te zijn? In deze lecture maken we een verkenningstocht naar de ruimtelijke gevolgen van de energierevolutie.

Het programma wordt deze zomer bekend gemaakt.


Dit programma is een initiatief van AORTA mede mogelijk gemaakt door:

Ook interessant: