Ontwerptool Ecosysteemdiensten [DEMO]

Onze samenleving draait op natuurlijke hulpbronnen. De ondergrond levert drinkwater, wind levert energie, onze bodem produceert voedsel. Er is echter nog een wereld te winnen in de manier waarop we ons natuurlijk kapitaal benutten. Efficiënter, beter afgestemd en slimmer werken heeft grote voordelen voor bedrijven, burgers en overheden, zeker op de lange termijn. De natuur is bovendien een bron van inspiratie en kennis om de uitdagingen van dit moment als verstedelijking en klimaatverandering duurzaam op te lossen.

De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) helpt daarbij.

Het natuurlijk kapitaal bestaat uit diensten en voorraden die de natuur ons levert. Deze ecosysteemdiensten en voorraden hebben verschillende functies, zoals voedselproductie of verkoeling in de stad. De diensten hebben ook een onderlinge samenhang. Het natuurlijk kapitaal draagt bij aan het welzijn en de welvaart van de mens. Veel effecten van natuurlijk kapitaal op het welzijn en welvaart van de mens worden momenteel niet meegenomen in economische beleidsplannen of ontwerpstudies. Er is een nieuwe maat nodig: één die de welvaart in zijn geheel bekijkt, inclusief de waarde van ons natuurlijk kapitaal. De Atlas Natuurlijk Kapitaal vormt een eerste stap om een dergelijke maat te ontwikkelen. De Atlas bevat veel informatie over water, luchtkwaliteit, bomen, temperatuur en geluid.

Voor het gebruiken van al die informatie heeft TYCHRON een ontwerptool in 3D ontwikkeld. Met deze ontwerptool in 3D wordt de impact van het ontwerp op de ecosysteemdiensten inzichtelijk en welke baten het oplevert voor de omgeving.

Tijdens de Dag van de Architectuur lichten het RIVM en TYGRON de werking van de Atlas en de ontwerptool toe aan de hand van een 3D demo. De demonstratie wordt gegeven door Ton de Nijs / RIVM DMG en Florian Witsenburg / TYGRON
http://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/

 

ZA 17 juni | 14 – 17 uur | De Wasserij, Werkspoorkathedraal | Tractieweg 41 | 

Zonder Passe-Partout toegankelijk

 

TERUG NAAR PROGRAMMAOVERZICHT #DVDA2017

 


Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met