publicatie

Datum: 01-01-2013

Planologen en architecten hebben lange tijd het alleenrecht gehad op het tekenen van de stad. Wat gebeurt er als je de tekentafel omdraait, en de stad bekijkt vanuit het perspectief van de bewoner?

Urban Trajectories is een tweejarig interdisciplinair onderzoekstraject naar de beleving van stedelijke fietsroutes.

Stadsgeograaf Jan van Duppen stapte op de fiets met bewoners van Leidsche Rijn. Hoe beleven zij de fietsroute tussen woning en werk in de Utrechtse binnenstad?

Gedurende een aantal weken fietste hij mee met bewoners die voor woon-werkverkeer gebruik maken van de fiets. Tijdens de fietstocht stelde hij vragen die betrekking hebben op het gedrag en de beleving van route. De geïnterviewden droegen gedurende het interview een camera, waarmee hun blik op de route werd vastgelegd. Deze manier van interviewen – in de sociaal-geografische wetenschap go-along genoemd – is een intensieve vorm van onderzoek waarmee het gedrag en beleving van de route nauwkeurig in kaart kan worden gebracht.

Zijn bevindingen zijn gepubliceerd in dit rapport en tevens te verwerkt in een interactieve routekaart: http://urbantrajectories.nl/.

Ook interessant: