Planologen en architecten hebben lange tijd het alleenrecht gehad op het tekenen van de stad. Wat gebeurt er als je de tekentafel omdraait, en de stad bekijkt vanuit het perspectief van de bewoner?

Urban Trajectories is een tweejarig interdisciplinair onderzoekstraject naar de beleving van stedelijke fietsroutes.

De resultaten van de studie ‘Gewoon op de fiets’. een studie naar routes, gedrag en beleving zijn in het voorjaar van 2013 in twee route ateliers voorgelegd aan interdisciplinaire teams van deskundigen.

Onder leiding van Stefan Bendiks van Artgineering  hebben  architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, gedragspsychologen, kunstenaars en mobiliteitsdeskundigen scenario’s ontwikkelt voor twee stedelijke fietsroutes die in de toekomst een belangrijke functie zullen gaan vervullen in het stedelijk fietsnetwerk: de route Utrecht – Nieuwegein (langs het Merwedekanaal) en de route Binnenstad – Leidsche Rijn (via de toekomstige fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal ter hoogte van Oog In Al).

De beleving van de route door fietsers stond in de route ateliers centraal. De scenario’s die in de route ateliers voor beide routes zijn ontwikkeld zijn door Artgineering verder uitgewerkt.

De resultaten van de routeateliers zijn geexposeert in de voormalige expositieruimte van AORTA en nu nog te downloaden op de website http://urbantrajectories.nl/.

Ook interessant: