SERIE

De gemeente Utrecht presenteerde eind 2015 het nieuwe verkeersplan Slimme Routes Slim Regelen Slim Bestemmen. Het plan is ontstaan uit het ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk Bereikbaar uit 2012 en is een antwoord op de ambities die de stad heeft op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. AORTA vroeg Peter Paul Witsen van Bureau Westerlengte uit te zoeken hoe de Utrechtse mobiliteitsvisie kan bijdragen aan een gezonde verstedelijking.

Drie artikelen
Zijn zoektocht bestond uit een gesprek met Mark Degenkamp, adviseur Mobiliteitsbeleid van de gemeente Utrecht, gevolgd door interviews met vijf experts die reflecteren op de Utrechtse visie op mobiliteit. Afsluitend vroeg hij verantwoordelijk wethouder Lot van Hooijdonk om een reactie. Zijn bevindingen zijn terug te lezen in een serie van drie informatieve en verdiepende artikelen.

Conferentie
Aansluitend organiseerde AORTA op verzoek van de gemeente Utrecht in het voorjaar van 2016 een conferentie waarin de mobiliteitsvisie tegen het licht werd gehouden door uitgenodigde deskundigen.

Gezonde verstedelijking
Gezonde verstedelijking staat hoog op de agenda. Groene energie, een kwalitatieve openbare ruimte, een goede bereikbaarheid en het terugdringen van vervuilende en overlastgevende mobiliteit worden ingezet om zelfredzaamheid en een goede gezondheid van inwoners te bevorderen. Tegelijkertijd groeit de bevolking, wordt de openbare ruimte in de toekomst door meer mensen en voor meer doeleinden gebruikt en neemt de druk op de bestaande infrastructuur toe. Wordt mobiliteit de kritieke factor in de stedelijke intensivering van Utrecht of is dat te voorkomen met een scherpe visie op mobiliteit?

Serie items