Hoe kan het mobiliteitsbeleid antwoord geven op de vraag hoe een fors groeiende stad zijn stedelijke mobiliteit organiseert, zonder afbreuk te doen aan een hoge kwaliteit van leven? In een verkeersconferentie zoeken we het antwoord op deze vraag.

Het vraagt om een andere aanpak dan eerst gebruikelijk was, met nieuwe keuzes op het gebied van ruimtelijk beleid, ontwikkeling van netwerken voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en meer aandacht voor de gebruiker. Utrecht geeft hier invulling aan met een nieuw, onlangs gepresenteerd mobiliteitsplan.

Dit nieuwe mobiliteitsplan vormt de aanleiding om tijdens een conferentie aandacht te besteden aan mobiliteit in de aantrekkelijke en bereikbare stad van de toekomst. Vier sprekers geven hun visie op de relatie tussen mobiliteit en stedelijke ontwikkeling. Wat zijn de kansen en wat is er voor nodig? Hoe kan verkeer bijdragen aan maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen en vice versa? De gemeente Utrecht start met haar verhaal over deze nieuwe manier werken aan stedelijke mobiliteit. U wordt van harte uitgenodigd om vragen te stellen of uw bijdrage te geven!

Met een keynote van Wouter Velthuis (MUST Stedenbouw) en bijdragen van Mark Degenkamp (beleidsadviseur Mobiliteit, Gemeente Utrecht), Kees Jansen (stadsfilosoof en strateeg slimme steden circulaire steden, Puraal) Camilla Meijer (omgevingspsycholoog, O&B). Slotinterview met wethouder Lot van Hooijdonk.

Ook interessant: