Datum: 23-04-2023

Masterstudent Bas Rensen is in maart van dit jaar gestart met een onderzoek naar de identiteit van de wijken Lunetten en Overvecht in relatie tot de beoogde knooppuntontwikkeling.

Utrecht staat aan de vooravond van een grote verdichtingsslag. Tot aan 2040 moeten er ongeveer 60.000 woningen bijkomen. Een groot aantal van deze woningen zal worden gerealiseerd rondom de grote knooppunten in de stad. Dit zijn plaatsen waar openbaar vervoer en wegen bij elkaar komen, zoals bijvoorbeeld Overvecht en Lunetten Koningsweg. Deze knooppunten worden ontwikkeld tot nieuwe centra met naast woningen ook kantoren en alledaagse voorzieningen. 

Identiteit

Wat betekent dit voor de bestaande identiteit van deze gebieden? Kan, en zo ja, moet je deze behouden of groeien we toe naar nieuwe karakters? Hoe kijken de mensen die reeds in en rondom deze knooppunten wonen hier tegenaan? Wat betekent de transformatie naar hoogstedelijk gebied volgens hen?

Mogelijke ontwikkeling knooppunten (bron: RSU2040)

Afstudeeronderzoek

Voor zijn afstudeeronderzoek aan de Universiteit Utrecht duikt Bas Rensen, masterstudent Human Geography, de komende maanden in de ervaring van bewoners en gebruikers.  Hij onderzoekt de ‘ervaren stad’. Niet zoals die gepland is of gaat worden, maar hij gaat in gesprek met mensen op straat en sleutelfiguren uit Overvecht en Lunetten.  Wat is de identiteit van het gebied? Wat is het Utrechtse karakter? Wat ervaren zij dagelijks? Wat maakt het gebied van waarde volgens de bewoners en gebruikers? Deze inzichten zijn waardevol en belangrijk voor de verdere gebiedsontwikkelingen.

Het belang van een gebiedsidentiteit

Door geen oog te hebben voor de gebiedsidentiteit bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden en gebouwen, bestaat het risico dat dit fysieke plekken worden die losstaan van de sociale, culturele en emotionele context van het gebied. Het gevolg? Het gebied komt los te staan van haar gebruikers en bewoners.  Daarom geeft Bas met zijn onderzoek een stem aan de wijk.  Hij onderzoekt samen met de bewoners en gebruikers van Lunetten en Overvecht de identiteit van deze wijken en verkent hoe die een plek kan krijgen in de toekomstige ontwikkeling van de knooppunten. Dit vanuit de overtuiging dat ontwikkelingen beter slagen als zij de karakteristieke eigenschappen en de belevingswereld van bewoners en gebruikers mee ontwikkelen. 

Voel je je verbonden met de knooppunten Overvecht of Lunetten, of voelt je je aangesproken als sleutelfiguur binnen één van deze knooppunten. Dan kun je contact opnemen met aorta@aorta.nu; t.a.v. Bas


Over Bas Rensen

Masterstudent Human Geography, Universiteit Utrecht

Bas werkt sinds maart 2023 bij AORTA aan zijn afstudeeronderzoek over de effecten van verdichting op gebiedsidentiteit. De belevingswereld van bewoners en gebruikers staat hierin centraal. Utrecht verandert richting 2040 van een stad met één centrum naar een stad met meerdere centra rondom knooppunten. Hoe belangrijk is gebiedsidentiteit in gebiedsontwikkeling en hoe zorgen we ervoor dat deze knooppunten ook echt ´Utrechtse knooppunten´ worden?

Ook interessant: