TERUG NAAR OVERZICHT

ROUTEKAART KLIMAATADAPTATIE NAOORLOGSE WIJKEN

Hoe kunnen de oorspronkelijke ontwerpprincipes (van het groen) ingezet worden bij de klimaatopgave in de naoorlogse wijk Kanaleneiland?

De bomen, perken en heggen van Kanaleneiland werden indertijd precies ingepast. Zij omkaderden de ruimtelijkheid in het plan, het groen benadrukte de lijnen in de plattegrond. Maar in de loop van de tijd vertroebelde het groenplan. De ‘Routekaart Klimaatadaptatie Naoorlogse wijken’ geeft aan hoe het groen stapsgewijs weer een prominente plek kan krijgen in de wijk, hoe er meer groen kan komen, en hoe verbindingen voor langzaam verkeer kunnen verbeteren.

Nieuw profiel Beneluxlaan

Nieuw profiel Beneluxlaan

De Routekaart, gemaakt door Atelier Quadrat, is een resultaat van de ateliers en analyses van Stedenbouw voor extremen – Kanaleneiland. De routekaart koppelt algemene adviezen aan de stedenbouwkundige uitgangspunten waarmee Kanaleneiland werd gebouwd en geeft daarnaast concrete voorbeelden. Zaai bijvoorbeeld gras op de trambaan, breidt Park Transwijk uit richting het Merwedekanaal, koppel het Peltplantsoen aan het kanaaloeverpark, verbreedt de middenberm van de Marshalllaan, maak pocketparkjes voor de lage flats aan de Beneluxlaan, en kies voor groene daken. De Routekaart adviseert om ook oudere historische lijnen, zoals de Limes, zichtbaar te maken.

Download het paneel routekaart in pdf

DOWNLOAD DE ROUTEKAART OP A4 IN PDF