TERUG NAAR OVERZICHT

GEHEEL EN DEEL

In een beknopte analyse duidt stedenbouwkundige Hester van Gent de ruimtelijke en cultuurhistorische aspecten van Kanaleneiland.

Binnenruimte, 1955, gemeente Utrecht ROVU

Binnenruimte, 1955, gemeente Utrecht ROVU

De logica van het naoorlogse plan wordt logischer als je de oorspronkelijke bedoeling kent. Bouwblokken worden herhaald, maar in een ritme. En de groenontwerpers ‘articuleren’ de openbare ruimte met groen, licht en schaduw. Van Gent belicht het naoorlogse gedachtengoed, waarin elementen op alle schaalniveaus nauwkeurig zijn gedefinieerd, maar legt ook uit hoe recente ingrepen in de openbare ruimte tot stand kwamen. Paul Achterberg vergeleek historische en meer recente kaarten van Utrecht om te zien welke structuren, zoals rivieren en kanalen, de groei van de stad bepaalden en hoe historische structuren soms ook zijn genegeerd.

Download de analyse Geheel en deel van Hester van Gent in pdf Download de cultuurhistorische analyse van Paul Achterberg in pdf