Hoe kunnen de oorspronkelijke ontwerpprincipes (van het groen) ingezet worden bij de klimaatopgave in de naoorlogse wijk Kanaleneiland? Webinar met landschapsarchitect Paul Achterberg en stedenbouwkundige Hester van Gent i.s.m. de Erfgoedacademie.

“Kanaleneiland als groene oase in Utrecht”

Nieuwe opgaven zoals klimaatadaptatie en energietransitie vragen om slimme oplossingen in naoorlogse wijken zoals Kanaleneiland. Ook zijn er wensen om de woningvoorraad te differentiëren, en te verdichten. Het Utrechtse AORTA initieerde een ontwerpend onderzoek naar de toepassing van de oorspronkelijke ontwerpprincipes van het groen voor een klimaatbestendige omgeving voor Kanaleneiland Midden Noord.

Functiescheiding aan de Columbuslaan Kanaleneiland. Bron: Het Utrechts Archief

De uitkomst is een klimaat- en toekomstbestendige ontwerpgrammatica voor vergelijkbare naoorlogse wijken. Wat zijn de generieke principes van het groen in de naoorlogse stedenbouw, gezien vanuit Kanaleneiland? Het toont dat er samenhang is tussen de groenstructuren op wijkniveau, en die in de straten. Met deze ontwerpgrammatica kun je beter bepalen hoe nieuwe ingrepen passen in de gehele compositie van de naoorlogse wijk, waar stedenbouw, groen en architectuur als geheel zijn ontworpen.

Stedenbouwkundige Hester van Gent gaat in op cultuurhistorie, ontwerp en taal in de naoorlogse stedenbouw.

Landschapsarchitect Paul Achterberg presenteert de ontwerpgrammatica bestaande uit een routekaart van principes en ingrepen voor Kanaleneiland.

In dit programma is de verbinding gelegd tussen erfgoed, ontwerp en hedendaagse vraagstukken. Het onderzoek is tot stand gekomen via de Open Oproep Stedenbouw voor extremen II van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie. Deze uitvraag was een onderdeel van het programma Visie Erfgoed en Ruimte in opdracht van OCW en I&M en de RCE, deelprogramma Erfgoed en Water. In samenwerking met Atelier Quadrat, Hester van Gent, Erfgoed – stedenbouw – water gemeente Utrecht, waterschap HDSR, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Maarten Hensbroek, Mitros en Tauw.

De uitkomsten zijn gebundeld in een online publicatie, zie hier

Deze webinar is opgezet in samenwerking met de Erfgoedacademie. Er is ruimte voor discussie met de sprekers en deelnemers.

Voor wie?
Voor iedereen die bezig is met naoorlogse wijken, groen (erfgoed) en klimaatadaptatie.

Aanmelden
Die aanmeldingen gaan via de Erfgoedacademie, klik rechts op de link Aanmelden. Meer info zie hier

Online
Deze webinar is online met Zoom. Na aanmelden ontvangt u de dag vooraf een deelnamelink.

Noot
Dit webinar was eerder tweemaal gepland, op 11 én 17 februari. Door inzicht en moeilijkheden in planning is de 17e geannuleerd.

Ook interessant: