Met de reizende expositie “Panorama Nederland’ nodigt rijksbouwmeester Floris Alkemade Utrechters uit om mee te denken over de ruimtelijke toekomstvisie op Nederland.

Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken zoals de klimaatverandering, de overstap naar hernieuwbare energietransitie, een vergrijzende samenleving en een nijpend tekort aan woningen.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade adviseert het Rijk hierover en zegt: “Deze grote vraagstukken zijn stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl. Daarom hebben we de reizende expositie ‘Panorama Nederland’ ontwikkeld. Een 3D Panorama toont hoe Nederland eruit kan zien als we alle grote vragen waar we nu mee worstelen in samenhang met elkaar en op een goede manier beantwoorden. Met deze expositie in het stadhuis nodigen we Urechters uit om met elkaar in gesprek te gaan over dit optimistische en aantrekkelijke toekomstbeeld.“

Ook interessant: