Vanavond is een bijeenkomst naar aanleiding van tentoonstelling Panorama Nederland in het pas gerenoveerde stadhuis van Utrecht.

Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, licht het Panorama Nederland toe en gaat in op het thema Gezond Stedelijk Leven. Paul Roncken, onafhankelijk adviseur Ruimtelijke Kwaliteit voor de Provincie Utrecht, vertaalt het verhaal naar de provincie. Vervolgens zal Judith de Koster, stedenbouwkundige van BGSV, ingaan op gezond stedelijk leven en duurzaamheid bij de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek in Utrecht. Ga onder leiding van Frieso Wiersum in gesprek over het Panorama Nederland en de betekenis daarvan voor onze stad, regio en provincie.

Van 14 tot en met 21 mei 2019 staat de tentoonstelling Panorama Nederland in het gerenoveerde en heropende stadhuis van Utrecht. Met het panorama schetst het College van Rijksadviseurs een optimistisch toekomstbeeld, met aandacht voor complexe uitdagingen die ook binnen Utrecht spelen: klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. De tentoonstelling geeft een 360 graden verbeelding op ooghoogte waarin bezoekers zelf een kijkje kunnen nemen in de toekomst. Voor meer informatie hier, en website van de gemeente hier en www.collegerijksadviseurs.nl

Georganiseerd door: Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht en AORTA

Ook interessant: