Uitgeschreven tekst van het getekend verslag door Ronald van der Heide

Visueel verslag van de bijeenkomst stadswijk van de toekomst, 3 juli 2019, georganiseerd door gemeente Aorta en gemeente Utrecht.

Eerste afbeelding:

Aanleiding voor deze avond is ontwikkeling Merwedekanaalzone. Dat levert drie opgaven op.

Opgave 1: effect op andere wijken. Plaatje met groen, auto, fiets en bus.

Opgave 2: welke mix en kwaliteit. Plaatje met volgende symbolen: circulair bouwen, gezondheid, groen en zonne energoe.

Opgave 3: Hoe krijg je gedragsverandering. Plaatje met fietser en wandelaar, en poppetje met lampje boven zijn hoofd, die zijn vuist vastberaden balt.

Tweede afbeelding:

Schets van Daan Zandbelt, Rijksadviseur, hij kijkt blij en spreekt tekst: “Woningbouwopgave NL. Hoogstedelijk ofwel metropolitaan.” Inzetje: Nieuw in Nederland!

Reeks van drie inzetjes, met daarbij de vraag hoe gaan we hoogstedelijk bouwen?

Inzet 1: op zoek naar het ritme van de stad. Schetsje van Victorie Boogiewoogie. Daarnaast tekst: Raamwerk, met daaronder de termen Reuring, Rust, Ruis. Naast reuring een schetsje van een wijnglas en bierglas en een vrolijk poppetje. Naast Rust een schetsje van een poppetje dat een boek leest. Naast Ruis een schetsje van een lasser en een vrachtauto.

Vanuit inzet een pijl naar een plaatje van een gebouw met daarop de tekst OMA-plint, met oma-hoofd. Daarnaast een mannetje met pet die zegt: “Reuring in de plint” en onderschrift plintregisseur.

Inzet 2: Nieuwe manieren van werken. Schetsje met man die met laptop op schoot zit, vrouw die met telefoon aan het oor loopt met wasmand in haar hand en kind naast haar. Naast laptop en telefoon wifi-tekentjes. Naast man, vrouw en kind de tekst Kans Mengen wonen en werken op wijk en buurtniveau. Schetsje van kantoorpand met woonhuis erop.

Inzet 3: Bijdrage aan economie van Nederland en omliggende wijken. Eerste schetsje van groene wijk in stenige hitte-omgeving. Daaronder de tekst klimaat.  Tweede schetsje met titel Maatschappelijk. Daaronder poppetje dat uit de flat holt en “werk!” roept. Op de flat de tekst K’eiland en R’Buurt. Onder het een fietser die “groen + ruimte!” zegt.

Derde afbeelding:

Schets van Hans Karssenberg van het Stipo.

Daarnaast inzet met een plaatje van een fontein op plein in oude stad waar mensen elkaar joviaal bejegenen. Onderschrift “van leefbare naar liefdevolle steden” en “wat kunnen we leren van oude steden?” Daarnaast een mannetje dat zegt “5km/u architectuur.”

Onder schets Hans Karssenberg een inzetje met titel “Hoe beleven we de stad?” Op de inzet staat een poppetje op een plein. Om hem heen de termen “geluid” met een pijltje naar zijn oor, “zicht, ooghoogte” met een zichtlijntje vanuit zijn ogen, “veiligheid” met een vrolijk poppetje op de achtergrond. Rechts van de inzet een waarschuwingsbordje “de plint!”

Naast deze inzet een derde inzet, met een verbindend pijltje naar de eerste inzet met de tekst “van leefbare naar liefdevolle steden”. Bij de derde inzet de tekst 4 keer i-i-i-i, met de termen Incompleet, Initimiteit, Inclusief en Informeel. Boven de termen een plaatje van twee popptjes die een geveltuintje inrichten. Het linkerpoppetje komt met een plant aangelopen en zegt “geveltuintje maken”, het rechterpoppetje geeft een plantenbak water en zegt “hee buur!”

Vierde afbeelding:

Schetsje van Michiel van Loon, Mei-architect.

Inzet met drie verschillende hoofden met onderschrift “gebruiker betrekken”

Daaronder inzet met een flatgebouw met bergingen op de gevel en onderschrift “naar identiteit”.

Daarnaast inzet met de architect en drie gebruikers aan tafel. De architect zegt “samen ontwerpen!”, de gebruikers kijken blij. Daaronder de tekst “community bouwen”

Daaronder inzet met twee poppetjes, hangend op de balustrade van een balkon, waarbij de ene zegt “lekker mijmerweertje he?”. Onder de balustrade een pijltje met het woord “mijmerbeugels”. Rechts van het plaatje drie vrolijke poppetjes, hand in hand, met onderschrift leefomgeving maken.

Vijfde afbeelding:

Titel “community building als ontwerpprincipe”

Inzet met gemeleerde groep poppetjes en huizen met teksten huur, koop, huur. Tekst “voorwaarde voor gemengde wijk”, tekst verwijst naar titel.
Onder de tekst een knorrig vrouwtje dat zegt “zeker met die huizenprijzen van tegenwoordig…”

Daarnaast inzet met denkbeelding stukje stad met hoogbouw, waarbinnen poppetje zich begeeft. Los van de stad een snelweg en spoorlijn. Toelichtende tekst “alles nabij, lokale samenleving”, rechts daarvan een plaatje van een garagebedrijf. Daarboven de tekst “voorzieningen op pantoffelafstand”.

De tekst “voorzieningen op pantoffelafstand” staat getekend in een tegeltje, vergezeld met de wethouder Kees Diepeveen in zijn badjas en op zijn sloffen, een baguette in zijn hand.

Rechts daarvan een tweede tegeltje met de tekst “een plan is pas goed als het een impuls geeft aan de omgeving”. Links van het tegeltje een schematisch tekeningetje met een poppetje op een spot dat contact zoekt met een poppetje in een bestaande wijk. Een derde poppetje zegt “samen met omliggende wijken”. Onder het tegeltje met de tekst “een plan is pas goed als het een impuls geeft aan de omgeving” een plaatje van een groenteboer met de tekst Rijnlaan op zijn gevel. De groenteboer zegt “als het dus aan de gemeente ligt worden wij er ook beter van…” Een oude dame met rollator zegt “zelfs met mijn rollator…?!” en een kind met een bal onder de arm zegt “en op mijn ooghoogte”.