publicatie

Datum: 15-10-2014

Met deze publicatie maakt Aorta een eerste stap naar een groenere en gezondere stad.

Daarin wordt verkend wat dat betekent voor de inrichting van de stad (ontwerp), welke partijen daarin zouden kunnen acteren (rollen) en hoe dat betaald wordt (kosten en baten).

Wat dat betekent en welke stappen nodig zijn, is uitgewerkt aan de hand drie schaalniveaus die in elkaars verlengde liggen: de stad, wijk en straat en drie deelgebieden: Rivierenwijk, Oud-Hoograven (Beatrixplein e.o.) en Nieuw-Hoograven Zuid.