publicatie

Datum: 01-10-2021

terug naar Krommerijn

Op verschillende schaalniveaus wordt gediscussieerd over de toekomst van de stad en regio Utrecht. Zowel in de ruimtelijke strategie van de gemeente Utrecht als in het ontwikkelperspectief van de metropoolregio Utrecht staat de nabijheid van voorzieningen centraal. Werk, school, winkels, recreatie en landschap: alles is vanuit huis zoveel mogelijk te voet, per fiets of met het ov goed bereikbaar. 

 

Utrecht Dichtbij: de tien-minutenstad

In de ruimtelijke strategie kiest Utrecht voor een polycentrische structuur – met niet één centrum maar met verschillende nieuwe subcentra en stations bij. En bij alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt ervoor gezorgd dat je binnen tien minuten wandelen of fietsen in een groengebied bent, of het nu een buurtplantsoen is of een landschapspark. (klik op afbeelding voor de PDF)

Ontwikkelperspectief Utrecht Nabij

In U Ned werken de ministeries van I en W, BZK, EZK, de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en de U10 samen. In het Ontwikkelperspectief Utrecht Nabij schetsen ze een toekomstbeeld voor de Metropoolregio Utrecht tot 2040, met een doorkijk naar 2050. Verdichting binnen bestaande grenzen gaat hand in hand met investering in meer en beter groen en groene poorten naar het landschap. (klik op afbeelding voor de PDF)