publicatie

Datum: 01-04-2016

Begrippen als gezondheid, schone energie, duurzame mobiliteit, kwaliteit van leven, innovatief ondernemerschap en actief burgerschap bepalen de agenda van de stad.

JAARBOEK 2015

Steden staan op een kantelpunt in het denken over groei. De 21e eeuw luidt een periode in van herbezinning op de ongebreidelde groei van voorgaande decennia. We verkennen de mogelijkheden om steden te verduurzamen en groei op een efficiënte en kwalitatieve manier te faciliteren. Begrippen als gezondheid, schone energie, duurzame mobiliteit, kwaliteit van leven, innovatief ondernemerschap en actief burgerschap bepalen de agenda van de stad.

JAARBOEK 2015