SERIE

Hoe je waardig oud kunt worden, is een vraag die een groeiende groep mensen bezig houdt. Wensen over wonen, voorzieningen en tijdsbesteding zijn anders dan die van de voorgaande generaties. Het zorgsysteem in Nederland is in transitie. Door grote aanpassingen in de wet worden zorgbehoevenden gestimuleerd een beroep te doen op hun eigen netwerk. Om fysiek, emotioneel en sociaal vitaal te blijven is een kwalitatieve leefomgeving met een sociaal netwerk en de juiste voorzieningen van groot belang. Hoe vertaalt een keten van welzijn, wonen en zorg zich door in de stedenbouwkundige context, en in de indeling en inrichting van de ruimtes binnen het Bartholomeus Gasthuis in het bijzonder? Met deze vraag ging het nieuw onderzoekstraject van AORTA, het Bartholomeus Gasthuis en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie van start.

Met als doel de vitaliteit en zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen in (de binnenstad van) Utrecht te ondersteunen nam AORTA, samen met het Bartholomeus Gasthuis en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in april 2016 het initiatief voor een interdisciplinair onderzoeksproject gericht op versterking van de integrale keten van welzijn, wonen en zorg. Hoe vertaalt een keten van welzijn, wonen en zorg zich op het schaalniveau van interieur, gebouw en wijk?

Zes ontwerpers kregen de opdracht tot het ontwikkelen van een concept. Het concept dient inzicht te bieden in de programmatische, ruimtelijke en economische aspecten van de opgave en verbreedt en verdiept het eerder opgebouwde voorzorgsysteem van het Bartholomeus Gasthuis. Doel is het ontwikkelen van integrale, laagdrempeligere en toegankelijkere welzijnszorgproducten. De teams worden gevoed door medewerkers van het Bartholomeus Gasthuis, ondernemers uit de buurt, ouderen en diverse experts.

In het magazine Design Cares #2 zijn de resultaten van het onderzoek verwerkt.

Publicatie Design Cares #2 Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis

Serie items