Datum: 09-08-2022

MooiSticht laat met 4 voorbeelden zien hoe de aanpak van de grote ruimtelijke opgaven hand in hand kan gaan met omgevingskwaliteit. Een van de voorbeelden is Landschappen van Verlangen van AORTA: zonne-energie in het Groene Hart als aanjager van integrale gebiedsontwikkeling.

Landschap van Verlangen (vanaf 07.20 min) laat in een aantal scenario’s zien hoe de opwekking van zonne-energie in gewaardeerd landschap zoals in het Groene Hart óók kan. Niet met eindeloze rijen panelen, maar met oplossingen die uitgaan van de kwaliteit van het landschap en waarin slimme combinaties worden gemaakt met waterbeheer, circulaire landbouw, natuurontwikkeling en recreatie: een gebundelde aanpak dus.

Landschap van Verlangen is geïnitieerd door AORTA, MooiSticht, Provinciaal Adviseur voor de Ruimtelijke Kwaliteit Paul Roncken en Ben Kuipers in samenwerking met vijf gemeenten in de Lopikerwaard. Lees meer over het  Landschap van Verlangen en hoe dit binnen een gemeente of energieregio gerealiseerd kan worden.

Ook interessant: